Szociológiai nézet. Kulcsszavak:

szociológiai nézet

szociológiai nézet

Szociológiai fogyasztáskutatások: strukturális meghatározottság, szabadon lebegő életstílusok vagy valami más? Az írásban két a szakirodalomban igen népszerű, ám egymással ellentétes pozíció kerül bemutatásra.

szociológiai nézet

A klasszikus álláspont szerint az életstílusok és a fogyasztási mintázatok csupán vagy nagyobb részt az objektív társadalmi struktúra következményei, vagyis abból több-kevésbé levezethetők; míg az es, as évektől megjelent, majd gyorsan népszerűségre szert tett nézet szerint az életstílusok a pluralizálódási tendenciák és a jólét emelkedése következtében szociológiai nézet szociológiai nézet az objektív struktúráktól, azaz önálló tagolódási elvet képeznek.

A tanulmány szemügyre veszi, hogy e két pozíció miként jelent meg a hazai életstílus- és struktúrakutatásokban.

szociológiai nézet

Utóbbi szociológiai nézet az fontos, hogy mindkét pozíció képviselői implicit szociológiai nézet osztoznak abban az előfeltevésben, mely szerint a habitusok strukturálják a fogyasztási mintázatokat, s hogy e habitusok mint diszpozíciók általánosított rendszerei egységes elveket követnek és a legkülönfélébb területekre transzponálhatok ami az életstílusok különböző területeken megfigyelhető egységességét eredményezi.

Az szociológiai nézet zárásképp egy újabb francia életstílus-kutatás jelentőségére kívánja felhívni a figyelmet, amely azzal kecsegtet, hogy másként láttatja az életstílusok, habitusok es társadalmi struktúrák kapcsolatát. Bernard Lahire elmélete a pluriszocializáció, a heterogén diszpozíciók, illetve a diszpozíciók aktualizálódása és gátlása felől nézve próbálja meg újragondolni a társadalmi struktúra és a kulturális fogyasztás problematikáját.

szociológiai nézet

E friss kultúraszociológiai koncepció fényében meghaladható a determinista és az életstílusokat kitüntető álláspontok szembenállása.

További a témáról