Látás támogatás

látás támogatás

Jogsegély szolgálat

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnereiUtolsó frissítés: A fogyatékossági támogatás megállapítása szempontjából a súlyos fogyatékosság akkor minősül tartósnak, ha annak időtartama előreláthatólag három évig fennáll. Nem képes önálló életvitelre az a személy, - aki a mindennapi életviteléhez, társadalmi életben való részvételéhez szükséges tevékenységeket még a szükség szerinti segédeszköz igénybevételével sem képes más személy közreműködése nélkül elvégezni, vagy - aki a mindennapi életvitelében értelmi fogyatékossága látás támogatás állandó felügyeletet, irányítást igényel, mivel térben és időben tájékozódni nem tud, a lakásban nem képes egyedül élni anélkül, hogy ez önmagára vagy másokra nézve veszélyt ne jelentene, továbbá a pénz értékét nem ismeri, így a mindennapi élet szintjén önálló gazdálkodásra képtelen.

látás támogatás

A súlyos fogyatékosság minősítésének látás támogatás szabályait a Kormányrendelet tartalmazza. A fogyatékossági támogatás havi összege Az önkiszolgálási képessége annak a személynek hiányzik, aki mások személyes segítsége nélkül nem képes étkezni, vagy tisztálkodni, látás támogatás öltözködni, vagy látás támogatás használni, vagy lakáson belül — a szükség szerinti segédeszköz igénybevétele mellett sem — közlekedni.

Ezek hiányában a súlyos fogyatékosság fennállását a kérelem elbírálására irányuló eljárásban szakkérdésként vizsgálják meg látás támogatás kérelmező által benyújtott orvosi dokumentáció alapján. Az ellátást megállapító határozat rendelkezést tartalmaz a felülvizsgálat szükségességére, annak időpontjára vonatkozóan, kivéve, ha a jogosult személy állapota végleges. Ha a fogyatékossági támogatásra irányuló kérelmet azért utasították el, mert a kérelmező ügyfél nem minősül súlyosan fogyatékosnak, az elutasító határozat véglegessé válását követő 1 éven belül előterjesztett újabb kérelemre a vizsgálatot csak abban az esetben kell lefolytatni, ha a látás támogatás orvosi igazolás szerint az igénylő állapota az elutasítás óta rosszabbodott.

látás támogatás

A fogyatékossági támogatásra nem jogosult a súlyosan fogyatékos személy, ha - vakok személyi járadékában részesül, vagy - magasabb összegű látás támogatás pótlékban részesül, vagy utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak. A rokkantsági járadék, a rokkantsági ellátás, az A jogosulttal együtt utazó személy kedvezményes menetjegy révén részesül azonos mértékű kedvezményben.

A jogosultság igazolásához szükséges hatósági igazolványt a jogosult a támogatást megállapító határozattal egyidejűleg kapja meg.

látás támogatás

A fogyatékossági támogatásban részesülő személy személyi adókedvezményre jogosult: összevont adóalapját a kedvezménnyel - Igénybenyújtás Az fogyatékossági támogatás megállapítása tárgyában a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal jár el. Jogorvoslat Fellebbezési lehetőség nincs, de a véglegessé vált látás támogatás ellen a kormányhivatal által hozott határozat közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható.

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

  1. Email Fogyatékossági vagy más néven rokkantsági támogatást Magyarországon élő,
  2. Fogyatékossági támogatás Fogyatékossági támogatás A fogyatékossági támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez.
  3. Súlyos fogyatékosságra tekintettel folyósított ellátások | peters.hu
  4. Cseppek és tabletták a látás javítása érdekében
  5. Kézmasszázs a szem kezelésére

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

További a témáról