Könyvtárak a látáshoz, Szép magyar könyvtárak rövidlátás mínusz 40

könyvtárak a látáshoz

A vakok könyvtári számítógép használata Az ELTE főiskolai informatikus-könyvtáros szakán az egyik szakkollégium a hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásával foglalkozott. Ennek keretében a hallgatók azt a feladatot kapták, hogy vegye-nek tüzetesen szemre egy-egy részterületet és számoljanak be a tapasztaltakról.

Könyvtárak a látáshoz, Kapcsolódó cikkek

Az itt következő írás ezekből a beszámoló-mozaikokból állt össze. Kettős tükör tehát: könyvtárak a látáshoz a hátrányos helyzetűekkel való könyvtári törődés jelenlegi állapotáról, de azt is mutatja, mi látszik — hallgatói szemmel nézve — a könyvtárak törekvéseiből, mi látszik kívülről a lehetőségekből, adottságokból és problémákból.

A fogyatékkal élők széles táborából ez a válogatás a vakokat és a csökkentlátásúakat emeli ki. Nem véletlenül. Egyetlen más hátrányos helyzetű csoport ellátási lehetőségeiben sem történt akkora változás, mint az ő esetükben.

Bármilyen fontos is volt korábban a Braille-írásos könyvek, illetve a hangoskönyvek jelenléte a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Könyvtárában és a közkönyvtárakban, ezek a speciális dokumentumok nagyságrendjüket tekintve a látók számára is hozzáférhető szövegek tömegének egy százalékát sem tették ki.

A Braille-könyvek és a hangoskönyvek karitatív gesztust jelentettek, de a távolabbi célról, a vakok és csökkentlátásúak információs esélyegyenlőségének valódi megközelítéséről szó sem volt. A számítógépes technika újabb vívmányai viszont ezen a téren kopernikuszi fordulatot hoztak: technikailag lehetőség nyílt arra, hogy bármely nyomtatott vagy digitális formában elérhető szöveg a vakok számára is értelmezhető formában, hangos szövegként vagy Braille-írásos szövegként jelenjék meg.

A technikai lehetőség természetesen nem jelenti önmagában a tényleges elérhetőséget.

galaxis látásra látásproblémáim vannak 80

A szöveg konvertálásához szükséges gépek rendkívül drágák, az érintettek részére megfizethetetlenek. Éppen ezen a ponton hárul a könyvtárakra túlbecsülhetetlenül fontos szerep: elsősorban a könyvtárakon keresztül valósulhat meg a vakok és látásukban korlátozottak számára a technikai lehetőségek tényleges kihasználása.

A könyvtárak előtt kettős feladat áll: egyrészt a megfelelő géppark beszerzése, másrészt a vakok könyvtárhasználatának meghonosítása, a számos igen súlyos, eddig valójában számba sem vett akadály leépítése, a vakokkal és csök-kentlátókkal való foglalkozás módszereinek megtanulása.

Könyvtárak a látáshoz, Könyvtárak a látáshoz Vakság – Wikipédia

Egyik feladat sem könnyű. Pontosabban a budapesti könyvtárak; a vidék helyzetének számbavételére a helyi képzőintézmények vállalkozhatnak. A válogatás első része azt veszi számba, hogy milyen számítógépes technikák géptípusok, programok teszik hozzáférhetővé a vakok számára az írott szövegeket, a második rész ezek könyvtári jelenlétéről számol be, a harmadik rész pedig a használat gyakorlati nehézségeiről szól. Befejezésül egy tényleges használó, egy vak könyvtárszakos főiskolai hallgató a szakkollégiumnak is résztvevője írja le saját tapasztalatait Katsányi Sándor Géptípusok, programok Magyarországon a vakok számítógép-használatának kezdete az as évek közepére tehető.

Könyvtárak a látáshoz.

A Brai-Lab család tagjai jelenleg csak karakteres üzemmódban képesek működni, azonban elmondható róluk, hogy megbízható hardverrel és szoftverrel készültek, és áruk is töredéke a hasonló nyugati segédeszközökének. A Windows megjelenése A számítástechnika fejlődésével és a Windows operációs rendszer megjelenésével, elterjedésé-vel a látássérültek újabb problémák elé kerültek. A DOS alapú rendszer használata számukra sokkal könnyebb volt, mint a Windowsé, hiszen ez utóbbi felülete tele van grafikával, képekkel.

Használatához egér szükséges, melynek kezelése igen nagy gondot okoz a látássérülteknek, a vakok esetében csaknem lehetetlen.

Gyors látás Kedves Kollégák!

Azonban ahhoz, hogy ne maradjanak le látó embertársaiktól, kénytelenek megtanulni ezt a rendszert is. A világ nagy fejlesztő cégei hamar elkészítették különböző szoftvereiket a látássérülteknek, melyeket már Windows alatt is lehetett használni.

Azonban ezek elég drágák, többnyire nincsen magyar nyelvű változatuk, vagy alig hozzáfér-hetők Magyarországon. Képernyo-felolvasó szoftverek Ahhoz, hogy a vak ember is használni tudja a grafikus felületet, mindenképpen szüksége van képernyő-felolvasó szoftverre.

Ezek a programok a képernyőn megjelenő vizuális információkat alakítják át hallható szöveggé, ezáltal a nem látó emberek számára is lehetővé teszik a számítógép teljes irányítását. Többnyire mesterséges könyvtárak a látáshoz alapulnak, melyek eldöntik, hogy könyvtárak a látáshoz, milyen sorrendben olvassanak fel a képernyőről.

A felolvasás szintetikus géphangon vagy emberi hangminták alapján történik. A képernyő-felolvasó két fő egységből áll. Az egyik értelmezi a rajzolt struktúrákat és egy rövid szöveges üzenetet továbbít a másik egységnek, a beszédszintetizátornak. A beszédszintetizátor egy program, mely a kapott szöveget felolvassa a felhasználó által választott nyelven, a beállított sebességgel és hangmagasságon.

Nehézséget jelent a nemzeti nyelv specialitása, a kiejtés megfeleltetése. Ma már szerencsére rendelkezésre állnak jól érthető, magyarul is helyesen beszélő eszközök.

A képernyő-felolvasó szoftver szövege különböző eszközökön jeleníthető meg: hangkártyán keresztül, külső beszélőegységen vagy Braille-írású kijelzőn, attól függően, hogy mit támogat könyvtárak a látáshoz program vagy mit részesít előnyben a felhasználó. Win Talker Az egyik legrégibb program, a prágai Rosa Soft cég terméke, amely először vált hozzáférhetővé magyar nyelven is.

A programból — között kb. Előnye, hogy jelentősen olcsóbb a többi Windowsos képernyő-felolvasónál, azonban a cég után nem folytatta a termék fejlesztését, ezért a program csak régebbi operációs rendszerek alatt működik Windows 95, 98 és Me. Magyar mellett cseh és szlovák nyelveken is használható.

látáskutatási módszer látási normák táblázata

A program jól együttműködik az internet- böngészőkkel is. Magyar kiejtéssel és szókész-lettel sajnos nem kapható, ez az oka annak, hogy Magyarországon kevés példány van belőle, bár néhány hozzáértő, a témával foglal-kozó látássérült utasításokat írt hozzá és a dokumentációból fordítást is készített.

A JAWS szintén hangkártyán keresztül működik, az Eloquence nevű beszédszintetizátor segítségével, mely a nagy világnyelveken képes megszólalni.

Könyvtárak a látáshoz — Wikipédia A WHO októberében a hivatalos honlapján közreadott egy cikket, mely szerint a világon 2,2 milliárdra tehető azon emberek száma, akik valamilyen szintű látásveszteségben szenvednek. Ebből könyvtárak a látáshoz. Fontos tudni azonban, hogy a fogyatékosságra vonatkozó adatok megadása önkéntes. Az utolsó, ben lefolytatott teljes körű népszámlálás óta eltelt időszakról csupán megközelítő adatokkal tud szolgálni a KSH a fogyatékossággal élők számának tekintetében az őket, valamint a tartósan beteg személyeket támogató és nyilvántartó hivatalok információi alapján. Hogy az idegek hogyan befolyásolják a látást es statisztikák adatai alapján a vizsgált népességcsoport létszáma jelentősen kevesebb, mint a ben lezajlott népszámlálás során felmért fő fogyatékossággal élők összesenilletve fő látássérült gyengénlátó, egyik szemére vak, vak.

Minden 32 bites Windows platformon keresztül működik, különösebb speciális konfigurálás nélkül. A JAWS 4. A Profivox abban különbözik a Multivoxtól, hogy több emberi hangot digitalizáltak és ezeket illesztették össze, így sokkal szebben és érthetőbben beszél.

A JAWS jól tudja olvasni a könyvtárak a látáshoz, együttműködik az internet Explorerrel, felolvassa a linkeket, kereteket, táblázatokat, grafikus címkéket és a HTML egyéb speciális elemeit. A Win Talkernél és a Windows-Eyesnál sokkal jobban személyre szabható, például a képzettebb látássérült felhasználók minden egyes alkalmazáshoz saját beszédkörnyezetet defini-álhatnak. További előnye, hogy a fejlesztők gyakrabban adnak ki újabb verziókat és hibajavításokat, s igen részletes dokumentációval látják el.

Hátránya a magas ára. Egyéb eszközök, szoftverek A látássérülteknek rendelkezésre állnak még az úgynevezett Braille-kijelzők, amelyek a hagyományos billentyűzet alá helyezhető segédeszközök. Ezek a kijelzők pontírásos jelekkel domborítva jelenítik meg a képernyő egy területét.

Magyarországi elterjedésüket a magas költség és a csak külföldön lehetséges javítás akadá-lyozza.

  • Számítógépes látás könyvtárak A rövidlátó glaukóma kialakulásának lehetősége Az informatikus könyvtáros zárt térben, tartós ülőmunkát végez.
  • Gyenge látástól szenved
  • Látási tanács a szülőknek Tévhitek a látással kapcsolatban A vidéki olvasókat postai úton látják el hangzó irodalommal.
  • Hangya látás
  • Látás- és mozgássérültek könyvtári ellátása az USA-ban Könyvtárak a látáshoz A WHO októberében a hivatalos honlapján közreadott egy cikket, mely szerint a világon 2,2 milliárdra tehető azon emberek száma, akik valamilyen szintű látásveszteségben szenvednek.
  • Könyvtárak a látáshoz Szép magyar könyvtárak rövidlátás mínusz 40 A továbbtanulók száma a MVGYOSZ nyilvántartása alapján ennyien vettek igénybe tanulmányi támogatást : ben összesen fő tanult tovább, ebből fő Budapesten és Pest megyében.

A felolvasókészülékek igen kedveltek a látás-sérültek körében. Egyik ilyen a Poet Compact, melynek nem bonyolult a kezelése, kevés gombbal működtethető. Felismeri a szöveg irányát és magyar nyelven, érthetően olvassa fel.

Memóriájában ezer oldalt képes tárolni, és lehetőség van arra is, hogy külső tárra könyvtárak a látáshoz a felolvasott tartalmakat. Ezeket a programokat a látássérültek elsősorban a szkennerre helyezett síknyomtatású dokumentumok számítógépbe való beolvasására használják, melyet az OCR programok szerkeszthető és felolvasható szöveggé alakítanak át.

Könyvtárak a látáshoz. Csökkent látási görcs

A gyengénlátók számítógépes eszközei A gyengénlátók többnyire nagyméretű monito-rokkal min. Hazai fejlesztésű képernyőnagyító prog-ram jelenleg nem áll rendelkezésre. A külföldi megoldások közül a Zoomtext és a Magic a leginkább kedveltek. Lehetőség van a kontraszt beállítására, az egérmutató méretének növelésére.

Könyvtári Figyelő A vakok könyvtári számítógép használata Könyvtárak a látáshoz, Kapcsolódó cikkek A továbbtanulók száma a MVGYOSZ nyilvántartása alapján ennyien vettek igénybe tanulmányi támogatást : ben összesen fő tanult tovább, ebből fő Budapesten és Pest megyében. Középiskolában fő tanult, ebből 84 fő a budapesti könyvtárak a látáshoz Pest megyei. Felsőfokú oktatásban 62 fő részesült, ebből 23 fő a budapesti és Pest megyei.

Pirosné Pető Tímea A vakok könyvtárhasználati lehetoségei néhány fovárosi könyvtár példáján A Könyvtárak a látáshoz Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára A FSZEK Központi Könyvtárának —ra készített stratégiai, cselekvési tervében kiemelt helyet kapott a hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő emberek könyvtár-használatának elősegítése.

Pályázati forrásokból lehetőség adódott olyan speciális olvasóterek kialakítására, hardver és szoftver eszközök beszerzésére, melyek együttesen segítik a vakok információhoz való hozzáférését. Rendelkezésre áll négy számítógép, Jaws for Windows professional 4.

Ezekhez a munkaállomásokhoz kapcsolódik több segédeszköz, pl. Az igazoltan látássérült olvasók beiratkozása ingyenes. Az eszközök használata díjmentes, az anyagok másolása, elküldése csak részben, pl. A könyvtár teljes nyitva tartási ideje alatt szer-vezett személyes segítő szolgálat működik, mely a portaszolgálaton kérhető.

Az ügyeletben levő könyvtáros elkíséri a vak, vagy könyvtárak a látáshoz használót a kívánt olvasói térbe és segít a dokumentumok és eszközök használatában. Az olvasószolgálatot ellátó könyvtárosok az eszközök üzembe helyezésekor 24 órás felhasználói tanfolyamon vettek részt a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének szervezésében.

plusz látva mi ez gyógyítható-e a rövidlátás műtéttel

A csökkentlátóknak több más segédeszköz is rendelkezésre áll, pl. Külön témacsoportban vannak a kölcsönözhető öregbetűs könyvek. Az új lehetőségekről a beiratkozott látássérült olvasókat a könyvtár Braille-írásos levélben tájékoztatja.

A Fovárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózatának könyvtárai A Könyvtárak a látáshoz Ervin könyvtár hálózatának egyre több könyvtára biztosítja könyvtárak a látáshoz vakok és látássérültek számára a képernyő felolvasó JAWS prog-ramot, a felolvasó és a Braille-írásos nyomtató készüléket, tehát a szöveges információkhoz való hozzáférést. A lehetőségekre írásban hívják fel a rászorulók figyelmét. A Fovárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyujteménye A Zenei Gyűjtemény abból a meggyőződésből indult ki, hogy a zene a kulturális életnek szinte könyvtárak a látáshoz egyetlen olyan területe, mely a vakok számára is akadálytalanul nyitva állhat, s melyet aktívan is művelhetnek, amennyiben a kottaolvasás lehetősége megnyílik számukra, ezért kiemelt helyen foglalkozik látássérült látogatóival.

A Gyűjtemény épületében ben kialakítottak — szintén pályázati forrásból — egy munkaállomást. Ingyenes szolgáltatások: zenei adatbázisok használata, CD-k használata, látás agy táplálkozás BME programmal hálózaton hozzáférhető kotta adatbázis a vak zenészek részére, kották és szövegek Braille nyomtatása.

Látássérült stúdiót rendezett be a folyóirat olvasóban. Könyvtárak a látáshoz — pályázati forrásból szerzett — Zoom Level számítógépes képnagyító programmal és Liberty Color olvasókészülékkel nyújt segítséget a gyengénlátók számára az olvasáshoz. Lehetőség van a vakok és csökkentlátók számára az Internet, az Elektromos Információ Szolgáltatás EISZ és egyéb számítógépes tevékenység szövegszerkesztés, táblaszerkesztés, e-mail végzésére is. Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ Az Oktatási Minisztérium ban megnyílt, a felsőoktatásban részt vevő hallgatókat, oktatókat, kutatókat szolgáló háttérintézménye ugyancsak lehetőséget biztosít a vak és gyengén látó hallgatók számítógép-használatára.

Itt betegség 3 látásban a JAWS programokkal dolgoznak. Az egyszerű felépítésű oldal lehetővé teszi, hogy a szövegfelolvasó program segítségével a vakok és csökkentlátók könnyen kiigazodjanak rajta. A VilágHalló célja, hogy a MEK-ben elérhető könyveket, publikációkat és más dokumentumokat a könyvtárak a látáshoz és csökkentlátók is megismerhessék.

Ez valójában egy nyílt forráskódú, köz-pontilag menedzselt online szolgáltatás, amely a Magyar Elektronikus Könyvtár dokumentumait egy beszédszintetizátor segítségével olvassa fel.

A fejlesztők arra törekedtek, hogy a felolvasóprogram által generált hang megközelítse az emberi beszéd minőségét. Egy átlagos méretű könyv felolvasása tizenkét óráig tart, ezért hasz-nos szerepe van a könyvjelzőnek, mellyel ott folytathatjuk a szöveg meghallgatását, ahol abbahagytuk. A programmal jelenleg mintegy ezer kiadvány — többségében regények, novellák — érhető el, a kínálat azonban folyamatosan gazdagodik, ahogy újabb könyvek kerülnek a MEK adatbázisába.

Vakok Digitális Könyvtára A legnagyobb, vakoknak készített elektronikus könyvtár, benne számos regény, dráma, novelláskötet, történelmi és művelődéstörténeti munka található.

Látás könyvtárak

A két CD-ből álló anyag internetről letölthető és online is olvasható. Az online könyvtárat kizárólag látássérült személyek használhatják, mások belépése jogellenes. Piller Antalné - Várhegyi Ágnes A használat nehézségei A számítógép használata közben nagyon sok problémával találkozik egy látássérült. A legalapvetőbb probléma a pénz, melynek hiányában nem jut hozzá a számára meg-felelő programokhoz, fejlesztésekhez sőt a számítógéphez sem.

Amennyiben mégis lehetőség van beszerezni egy számítógépet, választani kell a piacon kínált szoftverekés eszközök közül. Ehhez segítséget nyújthatnak az egyes intézményekben működő, a látássérültek számára nyújtott szolgáltatások, ahol ki is próbálhatják a számítógép és a tele-pített eszközök használatát. A Windows használata igen bonyolult egy látássérült ember számára, mert grafikus a felhasználói felülete.

Az egeret nem igazán, vagy csak igen nehezen tudja használni, viszont sok funkció az egérrel kezelhető. Ezen a problémán segít a képernyő felolvasó program. A legújabb fejlesztésekkel már nemcsak az operációs rendszert, hanem a különféle alkalmazásokat is képes használni, így az internetet is böngészhetik. A világhálón való könyvtárak a látáshoz azonban sokkal bonyolultabb és könyvtárak a látáshoz egy látássérült ember számára. Először is a képernyő-felolvasó program használatával sokkal lassabb az információk feldolgozása, hiszen a látássérült nem látja teljes egészében a képernyőt, azt részletről-részletre, a fejében rakja könyvtárak a látáshoz.

Így jelentősen lelassul a világhálón való böngészés, főleg ha az adott weblapot nem is ismeri. Egy látássérült internetezőnek jóval több idejébe kerül ugyanazokhoz az információkhoz hozzájutni, mint látó társának. Nehezíti a használatot az internet sokszínűsége is, a grafikák, a karakterkészletek sokasága, különféle animációk, frame-k használata.

További a témáról