Változó világosság, Intelligens napszemüveglencsék a változó fényviszonyokhoz.

CEU Members
A színtelítettség két végpont között változó érték: a tiszta szín és a vele azonos világosságú szürke között.

Fivéreim és nővéreim! Pár héttel ezelőtt Ballard nővérrel nagy örömünkre misszionáriusokhoz szólhattunk a Provo Misszionáriusképző Központban. Csodás volt látni ragyogó, lelkes arcukat, és érezni az Úr Lelkének jelenlétét. E nagyszerű misszionáriusok jó úton járnak Jézus Krisztus evangéliuma visszaállításáról szóló üzenet eljuttatásában a világhoz.

Köszönjük a szülőknek, püspököknek, cövekelnököknek és különösen fiataljainknak, hogy reagálnak a próféta hívására, és gondosabban készülnek lelkileg az Úr szolgálatára. Erőt és kitartást igényel. Éleslátást és nagyfokú szellemi képességet követel. Hitet, vágyat és áldozatot igényel. Ártatlan kezet és tiszta szívet követel. Ezt az által tehetjük meg, változó világosság fiataljaink szívébe ültetjük az Úr szeretetét, az Ő engesztelésének megértését és megbecsülését, és a visszaállítás csodájának világos képét.

ZEISS AdaptiveSun megoldások.

Amikor a fiatalok megértik az evangélium visszaállításának jelentőségét, és tudják, hogy Isten a mi Mennyei Atyánk, aki minden gyermekét szere-ti, hogy Jézus változó világosság Krisztus, és hogy ők együtt személyesen látogatták meg Joseph Smith-t, hogy megnyissák változó világosság idők utolsó sáfárságát — akkor majd minden szempontból akarják vinni ezt az üzenetet a világba.

Amikor a fiatalok úgy látják a Mormon könyvét mint a visszaállítás üzenete igaz voltának kézzelfogható bizonyítékát, telve lesznek a vággyal, hogy megtanítsák ezeket az igazságokat Mennyei Változó világosság gyermekeinek.

A Misszionáriusképző Központban megtudtuk a misszionáriusoktól, hogy mi segített volna nekik leginkább a misszióra való felkészülésben. Mindenekelőtt az alábbiakra vágytak: Bárcsak jobban megtanulták volna a tanokat koncentrált szentírás- tanulmányozás által. Megtanultak volna tanulni és őszintén imádkozni.

Contact our churches

Fegyelmezettebbek lettek volna, és szorgalmasabban dolgoztak volna. Jobban megértették volna az elvárásokat. Lett volna több alkalmuk a tanításra. Komolyabb interjúik lettek volna a püspökkel és a szülőkkel. Testvérek, együtt megtaníthatjuk Jézus Krisztus evangéliumát, annak változó világosság és erejét minden fiatalnak az egyházban.

A szülőkkel közösen segíthetünk nekik felkészülni a missziós és az életük végéig tartó szolgálatra. Keressük tehát meg mindegyik értékes fiatalunkat, attól függetlenül, hogy mennyire tevékenyek, és gyújtsuk meg Krisztus bennük rejtőző világosságát.

Boyd K. Ahol csak jelen van emberi élet, ott lesz Krisztus Lelke is. Minden élő lelket átjár … Mindannak sugalmazója, ami megáldja változó világosság emberiséget, és a javára van változó világosság. Önmaga táplálja a jóságot. Tudjuk tehát, hogy mindenkiben ott van Krisztus világossága. Szülőkként, tanítókként és vezetőkként az a felelősségünk, hogy addig gerjesszük fiataljainkban a világosságot, mígnem a bizonyság változó világosság a szívükben és a lelkükben ég, utána pedig bátorítsuk őket, hogy e világosság segítségével gyújtsák meg Krisztus világosságát másokban.

Színjellemzők: Telítettség

Az ellenség persze tudja ezt, és túlórában próbálja befolyásolni fiataljainkat, hogy vessék el az egyház tanításait. Ezért kell a szülőknek, vezetőknek és tanítóknak tanácskozni, és ismerni minden egyes fiatal férfit és fiatal nőt — mindegyiket! Tevékenyek változó világosság sem, ismernünk kell őket. Valóban megemeltük a lécet a misszionáriusok számára.

AlphaRímek - Startpisztoly! km. HJ Mester (Prod. by Paranormal Beat'Z) látás és fejfájás

Ez azt jelenti, hogy a léc a szülők és vezetők számára is emelkedett. Növelni kell hitünket és erőfeszítéseinket, hogy megadjuk minden fiatal férfinak a szolgálat lehetőségét.

a távollátás rosszul lát a távolba

A misszionáriusi követelmények mércéjének megemelése nem azt kívánta sugallni, hogy kevesebb misszionáriust szeretnénk, hanem … felhívást intéztünk a szülőkhöz és a vezetőkhöz, hogy korábban kezdjenek el a fiatal férfiakkal foglalkozni, hogy jobban fel tudják készíteni őket a misszionáriusi szolgálatra, és arra, hogy érdemesek is maradjanak arra!

Minden fiatal férfinak, aki érdemes, és aki fizikailag és lelkileg alkalmas a szolgálatra, fel kell készülnie az ebben változó világosság igen fontos munkában való szolgálatra!

Köszönjük!

Szükség van néhány fiatal nőre is. Jelentős munkát végeznek. Bejutnak azokba változó világosság otthonokba, ahova az elderek nem. Azonban észben kell tartani, hogy a fiatal nőtestvérek nem kötelesek misszióba menni! Nem kell úgy érezniük, hogy a fiatal férfiakéhoz hasonló kötelességük van; néhányan persze szeretnének elmenni.

orientáció maradvány látás

Testvérek, óriási mennyiségű munkát kell elvégeznünk. Az Úr Lelke a világ sok nemzete felett ott lebeg.

A számunkra korábban zárt ajtók most megnyílnak. Több dolgos, gazdag bizonysággal rendelkező misszionárius kell ahhoz, hogy többet megszólíthassunk Mennyei Atyánk gyermekei közül, akik most még elérhetetlenek számunkra.

árlista szemvizsgálat

Ők a mi testvéreink, és felelősségünk, hogy megtanítsuk nekik a visszaállítás üzenetét. Tudjuk, hogy nagy dolgok történnek azok életében, akik hithűen szolgálják teljes idejű missziójukat. A misszionáriusi szolgálat nem könnyű, de mindenképpen megéri.

látás edzés

Akik szolgálnak és becsülettel hazatérnek, olyan életvitelt és szolgálatot alapoznak meg, ami megáldja az életüket és az őket követő nemzedékek életét is.

További a témáról