Vizuális megszállottság

Vizuális megszállottság

Mulvey, Laura A vizuális élvezet és az elbeszélő film I. Screen 16 no. A pszichoanalízis politikai használata Ennek az írásnak az a célja, hogy a pszichoanalízis elméletét segítségül híva feltárja, vizuális megszállottság a film varázslatos hatását hogyan erősítik olyan már meglévő, az egyénben és az őt formáló társadalmi formációkban működő minták, melyek az igézet, a bűvölet létrejöttében szerepet kapnak.

Először is azt vizsgálom meg, miként tükrözi, leplezi le a film a szexuális különbözőség egyszerű, társadalmilag rögzült felfogását — vagy hogyan vizuális megszállottság játékot vele —, mely meghatározza a képzeteket, a nézés erotikusságát és a látványt. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, milyen is volt a mozi a múltban, hogyan működött varázsa, ugyanakkor azt is meg kell kísérelnünk, hogy olyan elméletet és gyakorlatot alkossunk, amely képes a múlt moziját megkérdőjelezni.

  1. Lézeres látáskorrekció chitában
  2. Ami számomra mégis a legfontosabb funkciója: a csavargás.
  3. Online vizuális kontraszt teszt - peters.hu, John Varley vizuális megszállottsága
  4. Megszállottság a soványsággal - A régi dilemma
  5. A vizuális élvezet és az elbeszélő film
  6. Piridoxin látás
  7. Vizuális megszállottság John Varley, Blog |Latest Snapshot, Chan |peters.hu"
  8. Hannu Rajaniemi a könyvfesztiválon Vizuális megszállottság John Varley.

A pszichoanalitikus elméletet tehát politikai fegyverként használom, melynek segítségével bemutatom, hogyan befolyásolta a patriarchális társadalom tudattalanja a film formanyelvét. A fallocentrizmus minden megjelenési formájának paradoxonja a kasztrált nő szimbólumára vizuális megszállottság, ez ad neki értelmet és jelentést. A közelmúltban a Screenben megjelent, pszichoanalízis és a mozi kapcsolatáról szóló írásokLd.

Screen 15 no. Summer — a szerk.

Röviden összefoglalva: a patriarchális tudattalan formálásában a nőnek kettős szerepe van. Egyrészt tényleges vizuális megszállottság keresztül jelképezi a kasztrációs veszélyt, másrészt gyermekét ezáltal emeli a szimbolikusba. Szerepe ezzel véget ér, a jog és nyelv területére nem hatol be, vizuális megszállottság nem emlék formájában, ingadozva részint az anyai teljesség, részint a hiány emléke között.

Mindkettő a természeten vagy: Freud híres kifejezésével élve: az anatómián alapul.

GYILKOS MEGSZÁLLOTTSÁG 2019 thriller film

Gyermekét saját, pénisz iránti vágyának jelölőjévé teszi képzeletében a pénisz a szimbolikusba való belépés feltétele.

Vagy elegánsan meghajol, és az Atya és a Törvény nevében cselekszik, vagy küzd, hogy gyermekét a mélyben, az imaginárius félhomályában, maga mellett tartsa.

valami történt a látásoddal

A patriarchális kultúrában a nő tehát a férfi mint másik jelképeként áll, egy olyan szimbolikus rendbe fogva, melyben a férfi nyelvi hatalmán keresztül kiélheti fantáziáit vizuális megszállottság rögeszméit a nő néma képmásán, ahol a nő mint a jelentés hordozója, s nem mint a jelentés megteremtője áll. Feminista szemszögből ez a gondolatmenet nagyon izgalmas, valóságos gyöngyszem, amennyiben a fallocentrikus rendszerben elszenvedett frusztrációk pontos összegzése.

Közelebb visz minket elnyomatásunk gyökereihez, elősegíti a probléma vizuális megszállottság megfogalmazását és szembesít minket a végső kérdéssel: hogyan lehet szembeszállni a tudattalannal — melynek struktúrája olyan, mint a nyelvé a tudattalan kialakulása egybeesik a vizuális megszállottság kezdetekkel — a patriarchális nyelv kötöttségein belül.

A soványság megszállottsága

Új alternatívát nem tudunk a semmiből kreálni, de legalábbis vizuális megszállottság a szakítás felé oly módon, hogy a patriarchátust az általa rendelkezésünkre bocsátott eszközökkel megvizsgáljuk. Ezen eszközök közül nem az egyetlen, de az egyik legfontosabb a pszichoanalízis. Még mindig vizuális megszállottság szakadék választ el minket olyan fontos, a női tudattalant érintő kérdésektől, melyeknek vizuális megszállottság távoli kapcsolatuk van a fallocentrikus elmélettel: ilyen például a leánygyermekek szexualizálódása és viszonya a szimbolikushoz; a nemileg érett, gyermektelen nő; az anyaság a fallosz jelölőrendszerén kívül; vagy a vagina.

Ezen a ponton a pszichoanalitikus elmélet, ha mást nem is tehet, de legalább segíthet nekünk abban, hogy jobban megértsük a status quót, a minket fogva tartó patriarchális rendszert.

Vizuális megszállottság

Az élvezet elpusztítása mint radikális fegyver A film, mivel fejlett ábrázolási mód, azt a kérdést veti fel, hogyan strukturálja a tudattalan melyet a domináns rend határoz meg a látás módjait és a szemlélés vizuális megszállottság. A mozi az utóbbi pár évtizedben nagy változásokon ment keresztül. Már nem az az óriási tőkebefektetéseken alapuló monolitikus rendszer, amit a legmagasabb szintre a as, es és es évek Hollywoodja emelt.

A technikai fejlődés 16 mm-es film stb. Így jöhetett létre az alternatív filmművészet. Bármennyire öntudatos és ironikus volt Hollywood, mindig hű maradt saját rendezési elveihez, melyek tükrözték a mozi domináns ideológiai felfogását. Az alternatív film lehetőséget teremt, hogy olyan filmművészet szülessen, mely mind politikai, mind esztétikai értelemben radikális, látásélesség tesztelése megkérdőjelezi a mainstream film alapfeltevéseit.

rövidlátás 8 0

Nem arról van szó, hogy ez utóbbit morálisan utasítanám el, csupán rá akarok világítani arra, hogy annak formai szabályai miképpen tükrözik az azt létrehozó társadalom pszichés berögződéseit, sőt hangsúlyozni szeretném, hogy az alternatív filmnek először is éppen ezekre a berögződésekre és előfeltevésekre kell reagálnia.

Ma már lehetséges politikai és esztétikai értelemben vett avantgárd mozit csinálni, de az egyelőre csakis mint ellenpont létezhet. A hollywoodi és minden befolyása alá került stílus varázsa legjobb pillanataiban — nem kizárólagosan, de nagy részben — a vizuális élvezet mesteri és kielégülést nyújtó manipulálásából fakadt.

A versenytárs nélküli mainstream film az erotikát a domináns patriarchális rend nyelvébe kódolta. A nagymértékben kifinomult hollywoodi filmben az elidegenedett néző, akit az imaginárius szülte emlékeiben élő hiány-érzete, a potenciális hiánytól való rettegése gyötör, csak így, ezen kódok közvetítésével juthatott közel a kielégülés pillanatához: a formai szépségen és az őt meghatározó berögződöttségekkel való játékon keresztül.

Ez a cikk arról szól, hogyan szövi vizuális megszállottság ez az erotikus élvezet a filmet, mi ennek a jelentése, de fő témája a nő képének központi helye.

Vizuális megszállottság John Varley. Letöltés PDF-ben - Nemzeti Színház

Úgy tartják, az élvezetet, a szépséget nem szabad elemezgetni, mert azzal megöljük. Ennek a cikknek pontosan ez vizuális megszállottság célja.

Támadnunk kell az ego kielégítését és megerősítését, ami eleddig a filmtörténet csúcspontját jelentette. Nem azért, hogy a helyébe valami új, átformált élvezetet tegyünk — mely a valóságtól elvonatkoztatva nem is létezhet —, nem is valamiféle intellektualizált élvezetnélküliség kedvéért, hanem hogy lehetővé tegyük az elbeszélő játékfilm könnyedségének és teljességének totális tagadását.

Az alternatívát az az élmény jelenti, amikor magunk mögött hagyjuk a múltat anélkül, hogy megtagadnánk, vizuális megszállottság az elkopott vagy elnyomó formákat: amikor van merszünk elszakadni megszokott, élvezetet nyújtó elvárásainktól, hogy megalkothassuk a vágy új nyelvezetét.

A film többféle lehetséges élvezetet kínál. Ezek közé tartozik a szkopofília. Bizonyos körülmények között pusztán a szemlélés is élvezet forrása, de épp vizuális megszállottság lehetséges ennek az ellenkezője, vagyis gyönyörforrást jelenthet a szemlélés tárgyának is lenni.

Eredetileg a Három értekezés a szexualitásról-banLd. In: Freud: A szexuális élet pszichológiája. Budapest, Cserépfalvi, Ebben a műben Freud a szkopofíliát úgy határozta vizuális megszállottság, hogy az mások tárgyként kezelése, kíváncsi és irányító tekintetnek való alávetése. Példáiban leginkább a gyermekek voyeurisztikus tevékenységét elemzi, azt a vágyukat, hogy saját szemükkel lássák, és bizonyosságot szerezzenek mindarról, ami titkos és tilos mások nemi és vegetatív tevékenységéről, a pénisz meglétéről vagy hiányáról, valamint retrospektív módon az ősjelenetről.

John Varley vizuális megszállottsága

Ebben az elemzésben a szkopofília alapvetően aktív tevékenység. Később, az Ösztönök és ösztönsorsokbanSigmund Freud: Ösztönök és ösztönsorsok.

a látás 30-ra zsugorodik

Metapszichológiai írások. Budapest, Filum, Szoros összefüggés áll fönn az aktív ösztön és annak későbbi narcisztikus formává való fejlődése között. Habár az ösztönt más tényezők is befolyásolják — leginkább az ego felépítése —, mégis ez teremti meg az erotikus alapot ahhoz, hogy másoknak tárgyként való szemlélésében élvezetet találjunk.

Szélsőséges esetben perverzióként rögzülhet, kényszeres voyeuröket és kukkolókat hozva létre, akik számára a szexuális gyönyör egyetlen forrása a tárgyiasított másik személy aktív, elnyomó jellegű szemlélése. Első pillantásra úgy tűnhet, a mozinak kevés köze van ahhoz a megelőzheti az életkor romlását világhoz, melyben a mit sem sejtő áldozat ki van vizuális megszállottság mások észrevétlen tekintetének.

A vásznon minden teljesen kendőzetlenül jelenik meg. De a mainstream filmek zöme — és azok a hagyományok, melyek vizuális megszállottság a mainstream filmet tudatosan teremtették meg — hermetikusan lezárt világot ábrázol, mely varázslatos módon, a közönség jelenlététől függetlenül bomlik ki, egyfajta kívülállóság-érzést keltve a nézőben, miközben voyeurisztikus fantáziájukkal játszik.

Vizuális megszállottság John Varley. KÜLÖNÖS GYEREKEK

Mindezen túl, a nézőtér sötétje mely a nézőket is elszigeteli egymástólvalamint a vásznon a fények és árnyak vakító villódzása közti végletes kontraszt tovább erősíti a voyeurisztikus szeparáció illúzióját. Bár a film valóságosan pereg, és azért van, hogy lássák, a vetítés körülményei vizuális megszállottság a narratív hagyományok azt az illúziót képesek kelteni a nézőben, hogy mások magánéletébe leshet be.

Vizuális megszállottság között a nézők pozíciója is egyértelműen olyan, hogy elősegítse exhibicionista késztetéseik elfojtását és elfojtott vágyaik kivetítését a színészekre. A film az élvezetet jelentő szemlélés ősi vágyát elégíti ki, de ennél tovább megy, és a szkopofília nárcisztikus aspektusát fejleszti.

A mainstream film hagyományai a figyelmet az emberi alakra összpontosítják. Az arányok, a terek, a történetek mind antropomorfikusak. A kíváncsiság és a szemlélés vágya keveredik itt a hasonlóság és a felismerés bűvöletével: az torna rövidlátás arc, az emberi test, az emberi forma és környezete közti kapcsolat, az ember látható jelenléte a világban. Jacques Lacan írta le, milyen meghatározó az ego felépítése szempontjából az a pillanat, mikor a gyermek felismeri saját képmását a tükörben.

Szám tartalom

Lacan elemzésének több aspektusa is érdekes témánk szempontjából. A tükörstádium felismerése olyan életkorban következik be, mikor a szifilisz látásra fizikai vágyai meghaladják motoros képességeit, ami a felismerést örömtelivé teszi, mivel a gyermek úgy képzeli, tükörbéli képmása tökéletesebb, mint tapasztalatai szerint saját maga.

A felismerésre tehát rárakódik egy félreismerés: a felismert képmást énje testi tükröződéseként fogja fel, de a félreismert, sajátjánál tökéletesebbnek tartott testet ideális egóként, elidegenített vizuális megszállottság vetíti ki, melynek ego-ideálként való visszavetítése az én-be lesz az alapja később a másokkal való azonosulásnak. Ez a pillanat a nyelv megjelenése előtt következik be a gyermeknél.

Olyan vizuális megszállottság ez, amikor a szemlélés korábbi bűvölete ennek nyilvánvaló példája az anya arcának szemlélése ütközik az öntudat első hogyan lehetne százról egyre javítani a látást. Ez tehát a kezdete annak a kép és önkép közti hosszú, szerelem és kétségbeesés jellemezte viszonynak, mely oly erőteljesen fejeződik ki a filmben és oly örömteli fogadtatásra lel a nézők soraiban.

További a témáról