Szem elől tévesztve mi lehet, nem téveszt szem elől | Színes szinonimatár | Kézikönyvtár

Szem elől 13 epizód

szem elől tévesztve mi lehet

Milyen új hatások érik a gyermekek tanulási körülményeit © Goethe-Institut A gyermekek környezete manapság hálózatok bonyolult rendszeréből áll. A globális folyamatok és az új kommunikációs technikák következtében szem elől tévesztve mi lehet használjuk a nyelvet, sőt, már a gyermekek is másképpen bánnak vele.

szem elől tévesztve mi lehet

Sokhelyütt a mindennapokat már az egészen kisgyermekek esetében is a médiumok használata határozza meg, [1] és e mindennapokban ugyanakkor egyben fokozott mértékben érvényesül a multikulturalitás és a többnyelvűség.

Környezetünk kulturális és nyelvi sokfélesége ugyanakkor nem csupán az óvodákra és az iskolákra jellemző, hanem már azt megelőzően a gyermek családjában és közvetlen környezetében is kifejezésre jut. A többnyelvűséget a gyermekek manapság már mindennapos dologként élik meg, és érzik, hogy hasznos dolog a nyelvtanulás.

szem elől tévesztve mi lehet

A kölcsönös megértés és Európa nyelvi és kulturális sokszínűségének megőrzése érdekében az Európai Unió arra ösztönzi polgárait, hogy anyanyelvükön kívül beszéljenek más nyelveket is [2]. Ezt a követelményt úgy kell a gyakorlatban megvalósítani, hogy az Európai Unióban minden iskolaköteles korú tanuló számára lehetővé teszik legalább két modern idegen nyelv elsajátítását [3].

@autolykos

Ennek következtében az Európai Unió legtöbb országában alsótagozatos képzés kötelező része az idegennyelv-tanulás [4]. Ajánlás: A korai idegennyelv-tanulás során soha nem szabad szem elől téveszteni, hogy a gyermekek az oktatási kínálatot meghatározó regionális és helyi sajátosságoktól függetlenül mindenkor saját környezetüknek és egyéni fejlettségüknek megfelelően reagálnak és tanulnak.

szem elől tévesztve mi lehet

Források [2] Vö. Eurydiceés Legutke

További a témáról