Látássérült ajánlás szülőknek

Látássérült ajánlás szülőknek Átírás 1 Inkluzív nevelés Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Szövegértés-szövegalkotás Szerkesztette Dr.

Horváthné Mészáros Márta szerkesztő, sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. A kiadvány ingyenes, kizárólag zárt körben, oktatási céllal használható, kereskedelmi forgalomba nem hozható.

A felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját nem szolgálhatja. Kiadja a sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Telefon: Fax: Internet: 3 Tartalom Előszó 5 1. A különböző kompetenciaterületekhez készült ajánlások az ép tanulók számára kidolgozott programok speciális adaptációjaként értelmezendők. Ez nagy segítséget jelent a tanároknak, hiszen az adott fogyatékossági területről, jelen esetben a gyengénlátásról és annak pedagógiai konzekvenciáiról is sok ismeretet szerezhetnek.

Minden egyes kompetenciaterületi ajánlás közel azonos részekből áll: A gyengénlátás meghatározása és legfontosabb jellemzői A látássérülésből adódó sajátos fejlesztési és nevelési szükségletek Az adott kompetenciaterülettel kapcsolatos képességfejlesztés A témakörök és ezen belül kiemelten azok a témák, amelyek nehezen vagy egyáltalán nem sajátíthatók el gyengénlátás esetén, illetve a speciális témakörök, látássérült ajánlás szülőknek ki kell egészíteni a tananyagot Tanulásszervezési formák és módszerek A pedagógustól és az osztálytól elvárható magatartásformák, amelyek a befogadást elősegítik Speciális eszközök és eszközadaptáció Az értékelés sajátosságai A szerzők mindegyike olyan gyógypedagógus szakember, aki évek óta tanít gyengénlátó tanulókat, sőt egyikük maga is látássérült.

A kompetenciaterületek adaptálásában többéves szakmai tapasztalataik és szakirodalmi jártasságuk is érződik. A gyengénlátás meghatározása egységes, talán csak az alsó határérték megítélésében van némi eltérés a szerzők között.

A veleszületett látássérülések hatása eltér a későbbiekben kialakuló szerzett látáskárosodások hatásától. A különböző pszichológiai vizsgálatok szerint az ötéves életkor döntő jelentőségű, mivel ekkorra már az alapfunkciók nagymozgás, finommozgás, beszéd, önkiszolgálás, szenzomotoros integráció, szociális készségek, értelmi-gondolkodási funkciók nagyrészt kialakulnak. A látássérült gyermek az ötéves korig szerzett vizuális élményeket jól tudja hasznosítani a későbbi életkorban. Mozgásfejlődés A veleszületett látássérült csecsemők mozgásfejlődése hónapos kor után másképp alakul, mint a látó gyermekeké, ami megmutatkozik bizonyos alapmozgások elsajátításának időbeli eltolódásában, a finommozgás, a manipuláció sajátos alakulásában és a mozgásos passzivitásban.

A számértékeknek azonban nincs olyan nagy jelentőségük. Valójában annak az eldöntése, hogy egypár százaléknyi látással a tanuló alapvetően vizuális vagy akusztikus-taktilis úton szerzi az információkat és tanul meg írni-olvasni, mindig a gyermek egyéni vizsgálatának az eredménye.

 1. Gyakorlati képzés a látás tanulmányozásában
 2. Látás 0 mennyi mínusz
 3. Veleszületett hyperopia emberben

A gyengénlátásból adódó sajátos fejlesztési és nevelési igények, valamint a képességfejlesztés területein egységes állásponttal találkozik az olvasó, különbség csak a hangsúlyok és prioritások megítélésében van a szerzők között. Ezt a kompetenciaterületek sajátosságai magyarázzák. Reálisan ítélik meg a szerzők, hogy mely témakörök elsajátítása okoz nagy látássérült ajánlás szülőknek a gyengénlátó tanulónak, és mely témakörökkel látássérült ajánlás szülőknek ezeket helyettesíteni ilyen pl.

A tanulásszervezési formáknál hangsúlyt kap a csoportos és páros munkaformák előnyeinek és alkalmazási módjainak ismertetése. A módszertani ajánlások szinte minden kompetenciaterületre érvényesek.

A befogadást elősegítő és fenntartó magatartásformák kialakítására érdekes technikát ún. Az eszközajánlások mind a nyomtatott tankönyvekre, feladatlapok készítésére, mind a taneszközökre és audiovizuális, valamint elektronikus segédeszközökre kitérnek. Az ún. Érdemes ezekről valós tapasztalatot szerezni a Gyengénlátók Általános Iskolája, Diákotthona és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményébe történő látogatás alkalmával.

Ehhez és a gyengénlátó tanulók egyéb sajátosságairól kaphat értékes tanácsot az a tanár, aki kezébe veszi és elolvassa a különböző kompetenciaterületekhez készített ajánlásokat. Kovács Krisztina 7 Szövegértés-szövegalkotás 7 1. A látássérülés legfontosabb jellemzőinek bemutatása 1. A látássérülés tág kategória, de alapvetően két, oktatási szükségleteiben meglehetősen eltérő csoportot foglal magában.

A látásukat teljesen elvesztettek csoportját vakoknak nevezzük. Látásmaradványuk, amely a fényérzéstől a nagyalakú mozgó tárgyak felismeréséig terjedhet, segítheti őket a tájékozódástól kezdve a mindennapi élet sokféle tevékenységében.

A gyengénlátás itt említett alsó határán a szelekciónak a beiskolázásnak döntő szempontja lehet a közelnézésben nyújtott teljesítőképesség. Az iskolai munka túlnyomórészt a közeli látást veszi igénybe az olvasás és az írás használatával.

Tehát a döntő kérdés az, hogy a gyermek képes-e a látó típusú ismeretszerzést a művelődés eszközeként hosszú távon is hasznosítani? Országonként előfordulhat a határértékek néhány százalékos fel- látás 5 5 az lefelé történő kiterjesztése. Fontos szabály, hogy a számértékeket rugalmasan kell kezelni, és egyéni megítélés szerint lehet valakit bármelyik kategóriába besorolni. A beiskolázás, iskolaváltás szempontjából meghozandó döntést ugyanis nemcsak a látásélesség befolyásolja, hanem a gyermek vagy a fiatal egész személyiségéből és egyéb adottságaiból eredő sajátosságok segítő vagy hátráltató szerepe életkor, általános idegrendszeri, értelmi állapot stb.

A látásélesség az éleslátás értéke mellett nem elhanyagolhatóak az alábbi jellemzők sem, amelyek a csoportba sorolást tovább nehezíthetik: Mikor keletkezett a látássérülés?

A jogi tanácsadás területei

Milyen okból jött létre a szembetegség? Mi a prognózisa: javuló, stagnáló, esetleg romló jellegű-e? Fennáll-e látótérszűkület is? Színtévesztés vagy színvakság csatlakozik a kórképhez? Milyen a környéki perifériás látás?

Milyen fokú kontrasztérzékenység? Először az orvosi kifejezés szerepel latin megnevezéssel, majd annak magyar megfelelője. Ezután röviden leírjuk a betegségre jellemző állapotot. A pedagógiai konzekvenciák egy-egy látássérült ajánlás szülőknek kapcsolatban később következnek.

Ablatio retinae Retina látóideghártya -leválás Különböző okokból következhet be részleges vagy teljes formában. Ha a levált részek vérellátása megszűnik, és a retina működőképességét rövid időn belül nem lehet visszaállítani, elhal. Bizonyos esetekben sebészeti eljárással vissza tudják tapasztani a levált retinát. A leválástól lehet tartani nagyfokú rövidlátás, zöldhályog, szemsérülések, ROP kórképe esetén. Ha a színtestek a retinából is hiányoznak, és fénytörési hiba is csatlakozik a kórképhez, akkor ez nagymértékben rontja a látást.

Jellegzetes tünet a fénykerülés.

sztereogramok a látás kezelésére plusz mínusz látásvizsgálat

Amblyopia Tompalátás A két szem eltérő látásélességgel rendelkezik, és a rosszabbul látó szemet az agy kikapcsolja. Ez a gyakorlatlan szem válik tompalátóvá.

Bizonyos esetekben kisgyermekkorban még a szem működőképessége helyreállítható, ha a jó szemet letakarva a lusta szemet munkára kényszerítik. Aniridia A szivárványhártya egyes részeinek vagy teljes állományának hiánya Nagymértékben rontja a látást, és súlyos fényérzékenységet okoz.

Online megoldások SNI specifikusan Távoktatási javaslatok sajátos nevelési igényű tanulók számára A digitális munkarend szervezéséhez, koordinációjához a sajátos nevelési igény SNI típusai szerint tett javaslatokat a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ - szakemberek ajánlásai alapján - valamint felhívta látássérült ajánlás szülőknek figyelmet azokra az alkalmazásokra, rendszerekre, amelyek jól hasznosíthatók az SNI tanulók távtanításában is. Látássérült gyerekek, tanulók távtanítása Javaslatainkban az átfogó ajánlásokra fókuszálunk, nem különítjük el a gyengénlátó, aliglátó vagy vak gyerekek, tanulók távtanítását segítő jellemzőket. Ezt — a szerteágazó egyedi és egyéni eszköz- valamint tartalmi szükségletekből adódó eltérések okán — nem részletezzük, hiszen a szakemberek és az intézmények ezeknek a specifikus igényeknek az ismeretében az alkalmazott eljárásokat, tartalmakat össze tudják hangolni a digitális munkarendre tett javaslatokkal. Gondot okozhat, ha a látássérült tanulóknak, családoknak nem áll rendelkezésére olyan eszköz, illetve stabil otthoni internet, amelynek segítségével megvalósítható az oktatás.

A tökéletesen éles látás elérése a legtöbb esetben azonban nem következik be, mivel a születéstől fennálló látáshiba zavart okoz a retina működésében, így nem is alakul ki a teljes éleslátásra való képessége. A műtöttek nagy része emberi látás és életkor marad. Astigmia A szaruhártya görbületi hibája A szaruhártya a szem legkülső fénytörő közege, amelynek görbületi hibája miatt torz kép keletkezik. A görbület valamelyik irányban eltér a szabályostól, és az így keletkezett retinakép a töréshibának megfelelően eltorzul, bizonyos irányban megnyúlik, elferdül.

 • Другие были весьма невелики.
 • Но мы можем поговорить в пути.
 • Когда я предложила, чтобы тебе разрешили посетить это собрание, один из членов штаба Верховного Оптимизатора принялся возражать: он считал, что ты не сумеешь во всей полноте осознать увиденное.
 • Образовавшееся смешанное семейство выработало набор правил, чтобы предостеречь детей от возможных бед.
 • Они все глубже и глубже проникали в лабиринт комнат и тоннелей, окружавших пятиугольное сооружение.

A kórkép önmagában nem szokott gyengénlátást okozni, de más szembetegségekkel együtt jelentkezve már igen. Atrophia nervi optici Látóidegsorvadás Különböző szembetegségek következményeként vagy veleszületett formában jelentkezhet. A tünetek eltérőek lehetnek attól függően, hogy az idegpálya melyik része és mennyire károsodott. Legjellemzőbbek: az éleslátás csökkenése, színlátászavar, különböző területet érintő látótérkiesések.

Cataracta congenitalis Veleszületett látássérült ajánlás szülőknek Többnyire örökletes látásgyakorlatok fejlesztésére magzatkori betegség miatt már legtöbbször a születéskor észlelhető, gyakori szembetegség. Ha a szemlencse annyira átláthatatlan, hogy a retina működését akadályozza, minél hamarabb el kell távolítani, mert a fényinger hiánya miatt a retina visszavonhatatlanul működésképtelenné válik.

Coloboma A szem szöveti szerkezetének hibája Fejlődési rendellenesség látássérült ajánlás szülőknek vagy szövethiányformájában. Létrejöhet a szem bármelyik rétegében, a szivárványhártyában, érhártyában, ideghártyában vagy a látóidegben. A látást különbözőképpen ronthatja ez a kórkép, amelyhez gyakran fénytörési hibák is társulnak. Corticalis amaurosis Agykérgi eredetű vakság Szó szerint fordításában az elnevezés megtévesztő, mert szinte mindig van maradéklátás.

Цветовой язык легко давался Никки; взрослые объясняли это и ее измененной наследственностью, látássérült ajánlás szülőknek природным умом. - Во время учебы наша молодежь тратит много времени на обсуждение и интерпретацию примеров, иллюстрирующих ключевые моральные проблемы, - заметил Арчи, когда однажды утром речь зашла об образовании и воспитании. - Выбираются совершенно реальные ситуации, хотя факты могут быть слегка изменены, чтобы подчеркнуть смысл. молодые октопауки должны определить приемлемость той или иной возможной реакции. Они делают это в открытой - Так делается для того, чтобы как можно раньше ознакомить молодежь с концепцией оптимизации.

Legtöbbször szülési sérülések és egyéb oxigénhiányos állapotok következménye. A látás folyamatában részt vevő agyi területek vagy a látókéreg sérül meg. A vizuális ingerek feldolgozása sérül, a gyermek reakciói bizonytalanok. E kórképhez általában egyéb fogyatékosság is csatlakozik. Degeneratio pigmentosa retinae Az ideghártya pigmentrétegének degenerációja A szem ideghártyájában a széli részeket betöltő fényérzékeny idegvégződések, az ún. Látássérült ajánlás szülőknek tünete a szürkületi vakság, látássérült ajánlás szülőknek minden félhomályos területen jelentkezik, pl.

A betegség előrehaladtá- 9 Szövegértés-szövegalkotás 9 val csőlátás alakul ki: a központi látótérben még viszonylagosan jó látásélesség maradhat meg, de a tájékozódásban, közlekedésben vakos módon viselkedik látássérült ajánlás szülőknek gyermek.

Glaucoma Zöldhályog Valójában nem hályogról van szó, hanem a szem belső nyomásának megemelkedéséről. A magas szemnyomás károsítja a retinát, a látóideget és a szem egyéb részeit. A túlnyomást gyógyszerrel vagy műtéti úton meg kell próbálni a normális értékekhez közelíteni, fontos az állandó ellenőrzés és a szemcseppek használata.

Gyakran lép fel kísérő tünetként fokozott fényérzékenység. Hypermetropia Távollátás túllátás A szem egyik fajta töréshibája, amelynek következtében az éles kép a retina mögött keletkezik: vagy azért, mert a szem törőereje kevés, vagy mert a szemgolyó a törőerőhöz képest túl kicsi.

A látássérült ajánlás szülőknek túllátóság nagyító lencsével többnyire teljesen korrigálható, a gyengénlátás önálló okaként alig találkozhatunk vele. Iridis, uveitis, corioretinitis Gyulladásos eredetű megbetegedések A szem különböző részeinek szivárványhártya, üvegtest, érhártya, ideghártya gyulladásos eredetű megbetegedései.

Következményként hegesedés maradhat vissza, ezáltal romolhat a látásélesség. Luxatio lentis Lencseficam A lencsefüggesztő rostok nem tartják meg a szemlencsét a helyén. A helyéről kimozdult lencse a helyzete szerint változó módon zavarja a látást: a gyermek néha úgy lát, mintha nem is lenne szemlencséje, néha pedig, ha a szemlencse beúszik a megfelelő helyre, jobban lát.

Előfordul, hogy a mozgó lencse roncsoló hatása miatt azt műtétileg eltávolítják, így a gyermeknél olyan helyzet alakul ki, mintha lencsehíjas lenne.

Maculadegeneratio Az éleslátás helyének elfajulása Az éleslátás helyén, a maculában lévő idegvégződések pusztulása, amely a központi éleslátást, a látássérült ajánlás szülőknek nagymértékben rontja. Előrehaladott stádiumban a látótér központi részén sötét folt jelenik meg, a széli részeken azonban még megmarad a látás. Myopia Rövidlátás A szem fénytörési hibája. Ha a szemgolyó tengelye hosszabb a normálisnál, akkor a tárgyakról érkező fénysugarak az éleslátás helye előtt kereszteződnek, és nem esik éles kép a retinára.

A nagyfokú rövidlátásnál azonban a szemgolyó gyenge kötőszöveti tokja is annyira megnyúlik, hogy a jelentős alakváltozást a szem belső rétegei nem tudják követni. Megromlik a retina vérellátása, teljesítőképessége csökken, bevérzések is keletkezhetnek rajta.

a rövidlátás növekszik műtét myopia csökkentése

Legsúlyosabb következményként leválhat a retina. Nystagmus Szemtekerezgés A szemek akarattól független, gyakori vagy állandó mozgása. Ez a mozgás lehet vízszintes, függőleges vagy körkörös. Önmagában ritkán fordul elő, de gyakori kísérő tünete a súlyos gyengénlátásnak, pl. ROP retinopathia praematurorum koraszülöttek ideghártya-betegsége A kis súlyú koraszülötteknél jelentkező retinaelváltozás. Elsődleges oka, hogy az újszülött retinája és annak érhálózata még nincsen teljesen kifejlődve.

Bizonyos körülmények hatására kóros sejtburjánzás léphet fel, az így keletkezett érhálózat átláthatatlan réteget képez a retina előtt. Az állapot súlyosságának mértéke igen különböző lehet: az alig kimutatható hegesedéstől kezdve a retina leválását okozó vaskos érköteg kialakulásáig sokféle állapot jöhet létre.

Jogsegély szolgálat - Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Gyakran a két szemet is eltérő mértékben károsíthatja e betegség. Sokféle látáshiba következménye, kísérő tünete látássérült ajánlás szülőknek. Önmagában nem okoz gyengénlátást, mégis minél hamarabb el kell kezdeni a kezelést amely a jobban látó szem takarásától a szemizmok műtéti korrekciójáig terjedhet, mert ezzel elkerülhetővé válik a tompalátás kialakulása. A fent ismertetett szembetegségek, kórképek a leggyakrabban előfordulók közé tartoznak, gyakran több is megtalálható belőlük egy gyermek kórlapján.

Általában a legjelentősebb szerepel a leírás elején, utána következnek a kevésbé döntő jelentőségűek. Ám egymást hatásukban erősíthetik, a gyermek számára megfelelő pedagógiai bánásmód megtalálását nehezíthetik. A szemészetben a visus 100 százalékos látásjavulás vízus a központi látás élességét jelenti, és a szem teljesítőképességének egyik legfontosabb jellemzője.

A látásélesség mértékéül azt a látószöget választották, amely szög alatt a retinára két közeli pontról érkező fénysugarat még éppen meg tud a szem különböztetni. Ép látás mellett az a két pont különböztethető még meg, ahonnan az érkező fénysugarak legalább 1 szögpercnyi látószöget zárnak be. Vagyis látássérült ajánlás szülőknek vizsgált személytől 5 méterre elhelyezett, jól megvilágított táblázaton lévő egyre kisebbedő jelek úgy vannak megszerkesztve, hogy a felismerésükhöz szükséges részleteik látószöge fokozatosan csökken.

Rövidlátás repül a szem előtt legkisebbhez 1 szögperc alatt érkező két fénysugár megkülönböztetése szükséges.

Érdekes lehet számodra

Aki erre képes, annak a látása számértékkel kifejezve 1 egész. Aki csak valamelyik nagyobb jelet ismeri fel, annál csökkenő visusértéket állapítanak meg. A szemészeten külön-külön vizsgálják a két szemet, először szemüveg nélkül: ez a számérték adja a nyers visust.

távollátás, hogyan lehetne javítani a látást rövidlátás megkeményedik

Majd a vizsgálatot elvégzik a látás élességét javító szemüveggel is, ez a korrigált visus, végül vizsgálják a két szem együttes, binokuláris látását is. A gyengénlátás szempontjából a jobbik szem szemüveggel látássérült ajánlás szülőknek látásteljesítményét vesszük alapul. Akinek csak az egyik szemével van látássérült ajánlás szülőknek, a másikkal jól lát, esetleg csak szemüveg nélkül lát rosszul de szemüveggel jól korrigálható a látása, nem számít gyengénlátónak.

A pedagógus sok információhoz juthat tehát a gyermek szemészeti leleteiből. De ez nem elégséges a látássérült gyermek és fiatal alapos, a mindennapok során is megfelelően hasznosítható oktatásához-neveléséhez.

Saját magának is tapasztalatokat kell szereznie tanítványa látásélességének mérésében.

Online megoldások SNI specifikusan | IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.

Meg kell ismerkednie azokkal a pedagógiai célú látásvizsgálati eljárásokkal, amelyek a gyermek távoli és közeli látásélességére, látóterének nagyságára és színlátására vonatkoznak. Eltérés az eszközhasználat módjában van. Az alapvető különbség, hogy a látássérült ajánlás szülőknek szemorvosi visusmérésnél egy adott fixálási távolságból sokféle, különböző méretű jel közül kell megkeresni azt a legkisebbet, amit még felismer a páciens, a pedagógiai visusmérésnél egy adott méretű jelhez keressük meg azt a legnagyobb távolságot, ahonnan még látja látássérült ajánlás szülőknek a vizsgált személy.

A vizsgálat előnyei közé tartoznak a következők: Eszközkészlete egyszerű. A vizsgálat rövid idő alatt is megbízható, pontos visusadatokat ad.

Az orvosi visusmérő táblákkal ellentétben nem megtanulható. Kiküszöbölhető a véletlen kitalálás lehetősége. A vizsgálat gyakran ismételhető. Kisgyermekeknél szélesebb körben alkalmazható sikeresen, mint a hagyományos vizsgálóeljárás. A módszer megtanulása egyszerű, gyors.

 • По-моему, у меня началась головная боль.
 • Потому что ты - просто золото, - объявила Эпонина, - и хочешь, чтобы нам было удобно.
 • Учти, что наш интерес к действиям вне Галактики ограничен.
 • Спросила себя Николь.
 • Николь пробудилась, услышав возню игравших в гостиной детей.

További a témáról