Szemészeti protokoll szabványok

Látták: Átírás 1 1. A szerző igyekezett a gyakorlat szempontjából hasznosítható, az Evidence Based Medicine Bizonyítékra Alapozott Gyógyítás elvei szerinti releváns ismereteket összegyűjteni, támaszkodva a közelmúltban frissített és nemzetközileg irányadónak elfogadott amerikai és európai ajánlásokra AAOChakravarthy és a közelmúlt legfontosabb összefoglaló irodalmi közléseire LiuAmbatide Jong Ez a terápiás irányelv a januári állapotokat tükrözi.

Tekintettel a gyors fejlődésre különösen a terápiás területeken, a későbbiekben új irányelvek kiadása, illetve egyes részek javítása szükségessé válik. Definíció Az időskori makula degeneráció a sárgafolt macula lutea betegsége, mely típusosan a látás drámaian csökkent 5 éves életkor után jelentkezik.

A diagnózist az alábbi szemfenéki jelenségek valamelyikének megléte esetén állíthatjuk fel AAO : - Drusenek - A retinális pigmentepithel RPE eltérései, mint hypopigmentáció vagy hyperpigmentáció - Az RPE foveát érintő térképszerű atrófiája - Neovaszkuláris makulopátia: chorioideális érújdonképződés CNV jelenléte Jelentőség A betegség jelentőségét az szemészeti protokoll szabványok, hogy a fejlett országokban ez a felnőttkori szerzett vakság legfontosabb oka Ferris Kezelése nem tekinthető megoldottnak.

A legfontosabb rizikótényező az életkor: 50 éves kortól 75 éves korig a prevalencia megháromszorozódik Klein Az előrehaladott formák incidenciája hasonlóan meredeken nő. A legfontosabb befolyásolható! Valószínű genetikai faktorok mellett Haddad szerepet játszhat az oxidatív stressz, a retinális pigmentepithelium öregedése és a szemgolyó keringésének haemodinamikai változása is Ambati A neovaszkuláris formák kialakulásában a vaszkuláris endothetliális növekedési faktornak VEGF van kulcsszerepe FerraraAmbati Az elmúlt évek kutatásai lehetséges genetikai hátteret találtak: a komplementrendszer működésében Befolyásolja a nézetet játszó egyes genetikai mutációk az AMD kockázatának jelenős emelkedésével járnak KleinEdwardHainesGoldYates A látásromlás lehetséges okai A betegek látását időskori makula degenerációban legtöbbször a betegség érújdonképződéses nedves formája rontja meg Ferris Az érújdonképződés Szemészeti protokoll szabványok megjelenése az exszudatív jelenségek miatt a látás gyors romlását okozza, a neovaszkularizáció minden esetben heggel, leggyakrabban durva hegesedéssel gyógyul.

Szemészeti protokoll szabványok hegesedési folyamat legtöbb esetben az érújdonképződés kialakulása utáni első két évben lezárul, a látásromlás az első évben a leggyorsabb. Két év után egy irriverzibilis látásromlást okozó heg alakul ki, melyet az érintett területen a pigmentepithel, a choriocapilláris és a retina kiterjedt károsodása jellemez Sarks Az állapot ezután általában stabil: denz centrális scotoma mellett a betegek perifériás látása megmarad.

A betegek látásélessége ritkán marad a jogi értelemben vett vakság határa felett. Az atrófiás területeket a retinális pigmentepithel és a choriocapilláris együttes sorvadása jellemzi. A betegek látása akkor romlik meg hirtelen és jelentősen, amikor az általában extrafoveálisan kezdődő atrófiás folt eléri a foveát.

A végső látásélesség az atrófiás folt méretétől függ leginkább, a parafoveális ép területek valamennyi foveális funkciót átvehetnek. A drusenek magukban komoly látásromlást ritkán okoznak. Foveaközeli, illetve a szemészeti protokoll szabványok alatti drusenek okozhatnak színlátáseltérést, homályosabb látást és járhatnak enyhe metamorphopsiával torzlátással is.

Как по-твоему. Макс передумает возвращаться.

Tekintettel arra, hogy a metamorphopsia az érújdonképződés kialakulásának egyik legjelentősebb tünete, ilyen esetben minden rendelkezésre álló eszközzel ki kell zárni az érújdonképződés jelenlétét, miután a két állapot az érújdonképződés forma és a drusenek CNV nélkül kockázata jelentősen eltérő.

A retinális pigmentepithel foveát érintő szerózus leválásainál előfordul, hogy a beteg csak a szemüveg dioptriájának megváltozását hypermetrop irányba veszi észre, gyakran jár ezzel az állapottal azonban micropsia, vagy metamorphopsia. Bár előfordul a pigmentepithel leválásnak érújdonképződést nem tartalmazó változata is avaszkuláris PEDa pigmentepithel leválásokat mégis célszerű a magas kockázatú nedves formákhoz sorolni még akkor is, ha az elérhető módszerekkel érújdonképződést bizonyítani nem tudtukmiután a várható természetes lefolyás szemészeti protokoll szabványok hasonló.

Kitűzhető terápiás célok 1.

áfonya tabletta a látás javítása érdekében szemgyakorlatok a látás ellazítására

Primer prevenció: küzdelem a betegség akár enyhe formáinak kialakulása ellen. Legfontosabb bizonyítottan hatásos lehetőség a dohányzás tilalma. További számításba jövő lehetőség az általános kardiovaszkuláris rizikó csökkentése.

látvány tintahal ha valami nem világos a látással

Az egészséges étrendre való törekvésnek jelentősége lehet, primer prevencióként vitaminkészítmények, antioxidánsok adásának hasznosságára negatív szemfenéki kép esetén bizonyíték nincs, azok potenciális mellékhatásait mérlegelni kell.

Csökkenteni annak a veszélyét, masszázzsal javult a látás jelentős látásromlással fenyegető állapotok pl. CNV alakuljanak ki. Ismerni kell ehhez, hogy mely szemfenéki állapotok esetén kell reálisan jelentős látásromlással fenyegető állapotok kialakulására számítani. A várható jelentős további látásromlással fenyegető állapotokban exszudatív formák aktív érújdonképződéssel a látásromlás veszélyének, mértékének, sebességének csökkentése.

A kialakult látásromlás megszüntetése, a látás javítása: áttörést jelent az anti-vegf terápiák térhódítása. Hasonló javulás a heges és a fovea alá terjedő atrófiás komponenst tartalmazó formáknál jelenleg nem remélhető. Osztályozás A betegségnek számos klasszifikációja létezik az irodalomban. Az általánosan használt száraz-nedves AMD osztályozás elfogadható, legnagyobb hibája azonban az, hogy nem ad információt a meglévő vagy várható látásromlásról a geografikus atrófia a száraz csoportba tartoziktovábbá nem ad támpontot a betegeket fenyegető kockázat megítéléséhez.

Az AREDS terminológia ezzel szemben az előrehaladott AMD csoportba sorolja a betegség mindkét, súlyos látásromlást okozó fajtáját, a neovaszkularizációval járó formákat és szemészeti protokoll szabványok száraz geografikus atrófiát is. Ez a klasszifikáció a klinikai rutin számára jól felhasználhatóan elkülönít bizonyos eltérő kockázatú csoportokat AREDS1.

NEFMI szakmai protokoll - PDF Free Download

Ennek azért van jelentősége, mert különböző típusú druseneket tartalmazó szemek szemészeti protokoll szabványok a látásromlás kockázata szempontjából akár szoros különbség is lehet, és ez az elkülönítés egyszerű szemtükri vagy biomikroszkópiás vizsgálattal elvégezhető. Hasonlóan nincs a betegségnek látásélesség kritériuma sem. A drusenek méretének apró- közepes- nagy azért van jelentősége, mert a látásromlást okozó előrehaladott formák kialakulásának szempontjából alapvetően eltérő kockázatot jelentenek AREDS Nagy drusennek a mikronnál nagyobb druseneket tekintjük.

Természetesen ezt réslámpás biomikroszkópos szemészeti protokoll szabványok szemtükri vizsgálattal objektív módon mérni nem lehet. A méret szempontjából referenciának mikron a v. A közepes méretű drusen mikron átmérőjű, referencia ugyanígy a véna. Kisszámú, 63 mikronnál kisebb drusen kemény drusen nem tekintendő az AMD részjelenségének Bird 95, Sharks Érdemi látásjavító szemészeti protokoll szabványok nem lehetséges, fontos azonban annak ismerete, hogy ezeken a szemeken is kialakulhat még érújdonképződés, mely a látást szemészeti protokoll szabványok ronthatja.

Neovaszkularis AMD A neovaszkularis nedves AMD-t klinikailag és angiográfiásan a következő jelenségek jellemezhetik - Chorioideális érújdonképződés az angiográfián - A neuroretina vagy a pigmentepithelium szerózus vagy vérzéses leválása - Szubretinális vagy szub-rpe érproliferáció - Fibrovaszkuláris gyakran kerek, disciform heg A nedves AMD osztályozása gyakorlati szempontú.

Legfontosabb szempontja a különböző terápiás beavatkozásokra adott eltérő válasz, ami az egyes terápiás lehetőségek indikációit is meghatározza. Az egyes alcsoportok természetes lefolyását és a kérdéses terápiától remélhető eredményeket prospektív, randomizált, placebo kontrollált vizsgálatokból ismerjük. Exszudatív makuladegenerációval kapcsolatos bármilyen terápiás döntés meghozásához megfelelő minőségű fluorescein angiográfiás felvételek és az angiográfiás fogalmaknak mélyreható ismerete szükséges.

A betegség lefolyásával és állapotával kapcsolatban egyéb vizsgálóeljárások segítségével további hasznos információkhoz lehet jutni indocyanine-zöld angiográfia.

a legkisebb látvány látásvizsgálati táblázat formátuma a3

Optikai Koherencia Tomográfiade a terápiás döntéseinket alapvetően a fluorescein angiográfia határozza meg Chakravarthy Az optikai koherencia tomográfia elterjedésével jelentőségének növekedése várható, az anti-vegf terápiák esetében az újrakezelés szükségességének elbírálásában ma szemészeti protokoll szabványok jelentős szerepe van FungKrebs Az osztályozás a szemfenéki neovaszkularis lézió szemészeti protokoll szabványok angiográfiás jellegzetességekkel bíró komponenseinek okkult vagy klasszikus CNV jelenlétén, ezek egymáshoz és a foveához való viszonyán, a társult vérzés és az egyéb eltérések méretén alapul.

A foveához való viszony szempontjából a neovaszkularis léziókat 3 csoportra osztották MPSb. A három csoport jelentősen eltérően reagál a lézer fotokoagulációra a lézerkezelés látáskárosító hatása szempontjábólez meg is határozza a lézer fotokoaguláció indikációját: - Extrafoveális: A CNV bármely részlete mikronra vagy annál távolabb van a fovea közepétől.

Jogszabályfigyelő

A méret megítélésénél a papilla területe discarea, MPS tekintendő referenciának. Vigyázni kell arra, hogy a gyakran használt két papilla nyi kifejezést használhatjuk szemészeti protokoll szabványok és terület jelölésére is; egy-két papilla átmérőjű kerek lézió területe 4 papillányi, 3 papilla átmérőjűé 9 papilla területnyi!

A mai korszerű digitális funduskamerákon az ennek megítéléséhez szükséges planimetriás lehetőség általában megvan. A méretnek az egyes kezelésektől várható terápiás eredmény és az indikáció felállítása szempontjából is jelentősége lehet PDT. Az érújdonképződés angiográfiás jellegének okkult vagy klasszikus típusú CNV mind az eltérő természetes lefolyás, mind pedig az egyes terápiákra PDT adott eltérő válasz miatt van jelentősége.

Brutális titkok - Garyaev piramisa, quantum információs krémek, friss hullámgenetikai információk

A neovaszkuláris lézió egyéb komponenseinek vérzés, hegek, pigmentepithel leválás stb. Az MPS klasszifikáción túl további klinikai entitások különíthetőek el [polypoid chorioiditátia Ciardellaretinális angiomatózus proliferáció Yanuzzi ].

a látás a legjobb gyógyszer gyógyszerek látása

Ezek első megfigyelésében kiemelt szerepe volt az indocyanine- zöld angiográfiának. Pontos jelentőségük és a terápiákra való esetleges eltérő válaszuk tisztázást igényel. Pigmentepithel leválások Külön említenünk kell a pigmentepithel leválásokat definíciós kérdések és terápiás problémák miatt is. Szövettanilag pigmentepithel leválásnak tekintendő minden olyan jelenség, amikor az RPE a Bruch membrántól körülirtan előemelkedik a két réteg között lévő bármilyen anyag miatt szerózus folyadék, vér, neovaszkuláris szövet vagy a drusenek eosinofil anyaga.

Az esetek egy részében ez együtt jár angiográfiával detektálható szubretinális érújdonképződéssel, azonban egyes esetekben a folyadék forrása feltételezhető a hyperpermeábilitás alapos fluorescein vagy ICG angiográfiával sem deríthető fel avaszkularis PED. Ezeket vérzés, exszudatum vagy szubretinális a receptorréteg és a pigmentepithel közötti folyadékgyülem nem kíséri.

Szélük általában nem olyan éles, minta szerózus pigmentepithel leválásoké, a kettő között éles határvonalat húzni azonban nem mindig lehet. A drusenoid pigmentepithel leválások elvben sokáig stabilak lehetnek, azonban mindenképpen a látásromlás szempontjából magas kockázatú intermedier AMD AREDS 3 csoporba tartoznak, gyakori tehát az érújdonképződés vagy a geografikus atrófia kialakulása.

Az OCT technológia elterjedésével szemészeti protokoll szabványok látás mínusz 0 8 mit jelent leválás detektálása lényegesen könnyebbé vált, fontos azonban a megfelelő terminológia használata. Nagyobb méretű drusenek az OCT metszeten pigmentepithel leválásként ábrázolódnak, a leírásokban vagy a leírások értelmezésénél ezt szem előtt kell tartani.

A pigmentepithel leválások prognózisa és kezelése 5 5.

a push-up tiltott myopia modern szemészeti módszerek

Szerózus pigmentepithel leválások természetes lefolyása kedvezőtlen: bár a szemek akár néhány évig is aránylag jó látásélességet megőrizhetnek, hosszú távon a folyadék felszívódása után geografikus atrófia marad vissza, más esetekben pedig szubretinális érújdonképződés lesz nyilvánvaló annak minden következményével.

A pigmentepithel leválások spontán, lézer fotokoaguláció vagy PDT hatására megrepedhetnek, ezfoveális érintettség esetén rapid és irreverzibilis látásromlással jár. A PED lézer kezelése nem hozott a természetes lefolyásnál kedvezőbb eredményt Retinal pigmentBarandones Összességében, a pigmentepithel szerózus leválásai esetén megfelelően bizonyítottan előnyös terápia nem áll rendelkezésre Chakravarthy A kockázatok elemzése A beteget fenyegető kockázat elemzésénél a betegség előrehaladott formáiban AREDS 4 a várható további látásromlás kockázatát és a különböző kezelésekre várható választ kell értékelni az angiográfiás jellegzetességek alapján.

A nemzetközi gyakorlatban a látás változásának megítélésére a legjobb korrigált távoli látásélességet használják, szemészeti protokoll szabványok ETDRS olvasótáblán mérve.

Mérsékelt látásromlásnak a látásélesség 3 soros vagy azt meghaladó romlását tekintik, ez a beteg diszkriminációs látószögének megduplázódását jelenti.

Súlyos látásromlásnak a hat soros vagy azt meghaladó változást tekintik, ez a diszkriminációs látószög megnégyszereződése.

Fontos tudnunk, hogy a vygotsky látomás, illetve 6 soros látásromlást a hazánkban általánosan használt Kettessy-féle olvasótáblán számítva hibás, vagy legalábbis az irodalmi adatokkal össze nem hasonlítható adatokat kapunk.

Megoldás lehet logaritmikus léptékű ETDRS tábla használata vagy az ilyen jellegű számításokhoz a Kettessy-féle vagy bármely más táblán mért decimális látásélesség átszámítása logmar értékre, ennek 0,1-es változása felel meg egy sor változásnak Ferris Természetesen a mindennapi gyakorlatban a betegek jogosan érezhetik drámai látásromlásnak szemészeti protokoll szabványok 2 soros látásélesség csökkenést vagy jelentős javulásna ka két soros javulást is, de a fentieket a tudományos vizsgálatok olvasásakor, értelmezésekor figyelembe kell venni.

A korrigált távoli látásélesség mellett számos további paraméternek jelentősége lehet a betegek állapotának és az egyes terápiák értékének megítélésében, ilyenek például a közeli látásélesség, az olvasási sebesség, a kontrasztérzékenység, az életminőség vagy a kezelések költséghatékonysága ReinColemanSeres Az egyes terápiás lehetőségek eredményeinek összehasonlítását nehezíti, hogy bár az ETDRS látóélesség-tábla használata szemészeti protokoll szabványok kutatásokban általános, az egyes vizsgálatok között jelentős különbség lehet a beválasztási kritériumokban, az eltérő kiindulási látásélességben, a követési idő hosszában vagy például a megengedett más kezelésekben.

Szemorvos az 5 v-ről Hazánkban korábbi vizsgálataink alapján tudjuk, hogy évente több mint ember veszti el a látását 1, 2. A látássérültek száma ennél is nagyobb, de pontos számuk nem ismert. A társadalomnak, a szakmának és a kormányzatnak közösen két irányban kell erőfeszítéseket tennie.

Ez magyarázza azt a különbséget, ami a klinikai vizsgálatokban természetes lefolyást megtestesítő kontroll placebo csoportok eredményei között van.

Ez az alsó látásélesség-korlát közel esik a betegség természetes lefolyása alapján várható látásélességhez.

zavarja az orrlátást Nem látok messze ez a rövidlátás

Ilyen alacsony alsó korlát esetén az ehhez közeli szemek már nemigen romlanak a legjobb távoli látásélesség szempontjából, nehezen elképzelhető a 6 sort meghaladó látásromlás is, ennek arányát és a 3 soros látásromlás arányát is a vizsgálat alulbecsüli.

Az összehasonlítást ebben az esetben az is nehezíti, hogy a VISION vizsgálatban az akkor már törzskönyvezett fotodinámiás kezelés alkalmazása megengedett volt a vizsgálat során, így az eredményt ez mind a placebo csoportban, mind pedig a pegaptanib kezelt csoportokban befolyásolhatta, ily módon a kezelési eredmény ilyen szempontból pegaptanib- Visudyne PDT kombinált kezelés eredményének is tekinthető.

Összefoglalva: irányelv szintjén az egyes kezelések hatásosságáról csak önmagukban, az azokkal foglalkozó klinikai vizsgálatok eredményei alapján az azokban használt kontroll csoportokhoz képest lehet nyilatkozni.

Diagnózis Diagnosztika A betegek vizsgálata során a következő kérdéseket kell megválaszolnunk: - Van-e a betegnek AMD-je? Nem tisztázott eredetű vérzés, exszudatumok, oedema, szubretinális folyadék, cystoid saláta a látás javítása érdekében oedema esetén az angiográfia vagy OCT vizsgálat lehet szükséges diabeteszes retinopathia, makularis vénaágelzáródás, juxtafoveális telangiektázia stb.

Fenyeget-e jelenleg közvetlenül látásromlás?

Szemműtét lusta szem esetén A lusta szem kezelése CooperVision® Myopia kezelési gyakorlat Tegyen fel kérdést a szemésznél A vörös fény gyógyítja a szemet.

Eldöntendő, hogy a látásromlás kockázata szempontjából a beteg melyik kockázati csoportba esik korai vagy intermedier AMD, AREDSez alapján eldönthető az esetlegesen szükséges táplálékkiegészítő terápia. Ezt a szemfenékvizsgálat alapján kell eldönteni, fluorescein angiográfia ehhez nem szükséges. Geografikus atrófia esetén mind a további sorvadás, mind pedig érújdonképződés kialakulása miatti további látásromlásnak jelentős kockázata van.

Fluorescein angiográfiát kell végezni, hogy a neovaszkuláris lézió szemészeti protokoll szabványok alapján - becsülni tudjuk a várható természetes lefolyást. Ezt követően a beteg szoros kontrollja szükséges az esetleges recidíva megfelelő időben való észlelése céljából.

Keratoconus kezelése UV fény segítségével Hogyan gyógyítható a látás?

Nem ismeretes olyan kontrollált vizsgálati eredmény, mely ilyen esetekben az anti-vegf terápia elsőbbségét igazolná.

Kivétel lehet: angiográfiás felvételsorozat elküldhető a friss, teljes, jó minőségű nagy felbontású digitális képeken, pl. Célszerű ezt a fogadó intézettel előre egyezteni, hogy a beteget ne tegyük ki a felesleges ismételt angiográfiás procedúra kockázatainak. Alapvető vizsgálati technikák Szemfenék vizsgálat 7 7.

További a témáról