Proletár nézet

Tájékoztató a Magyar Szocialista Munkáspárt archívumai számára [6] Igen tisztelt Elvtárs!

mínuszos személy látása

Révész Mihály elvtárs a Kormányzótanács jegyzője meg­kért arra, hogy irjam meg Önnek a következő levelet: A Forradalmi Kormányzótanács Kunfi Zsigmond és Kun Béla proletár nézet előterjesztésére elhatározta, hogy a magyar és in­ternacionális szocialista proletármozgalom egész anyagát felölelő kommunista proletár muzeumot létesít; a gyűjtés munkájával, a szervezés teendőinek végzésével a Kormányzótanács Diner-Dénes József, Krejcsi Rezső és Révész Mihály elvtársakat bizta meg.

Ez a direktórium értesült arról, hogy vagy a volt könyvtárak- és mu­zeumok mellé beosztott politikai megbizottak, vagy a szépművésze­ti ügyek direktóriuma tett közzé felhivást a lapokban arról, hogy megkezdette a proletárforradalom emlékeinek gyűjtését.

Ez az anyag feltétlenül a kommunista proletarmuzeum gyűjteményéhez proletár nézet, addig is, amig a mi proletármuzeumunk szervező munká­latai annyira előre haladnak, hogy a gyűjtés munkáját átvehetjük, ­a proletarmuzeum vezetősége arra kéri Elvtársakat, hogy a gyűj­tést továbbra is folytatni szíveskedjék.

rossz látás 0 75

Révész Mihály elvtárs, vagy a proletarmuzeum vezetésére kiküldött elvtársak másika ke­res majd alkalmat arra, hogy a továbbiakat élőszóval megbeszélje. Elvtárs szívességét nagyon köszöni, elvtársi üdvözlettel Proletár nézet Mihály megbízásából Dienes László elvtársnak, Kőhalmi Béla elvtársnak, és a Szépmű­vészeti Múzeum direktóriumának, Budapest.

mi okozza a látászavarokat

További a témáról