Látássérüléssel diagnosztizált kutatási módszerek

látássérüléssel diagnosztizált kutatási módszerek

Látták: Átírás 1 Szakmai vezető Kapcsáné Németi Júlia A Diagnosztikai kézikönyv Látássérült látásfogyatékos gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja c. Földiné Angyalossy Zsuzsánna gyógypedagógus dr. Engelmayer Ágnes PhD, gyógypedagógus, klinikai gyermek-szakpszichológus Kutatásvezető, alkotószerkesztő dr.

A szereplők mesélnek a személyi asszisztencia szolgáltatásról, a film születésének hátteréről és a forgatásról. Aki velünk tart, néhány kulisszatitkot is megtudhat! Időpont: A szakmai munkánk során azt tapasztaljuk, hogy a látássérült személyek mindennapjait érintő kérdésekben félreérthető információk terjednek, amelyek torzítják a valós egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulását.

A diagnosztikus munka feltételrendszere A diagnosztikai munkában közreműködő szakemberek Tárgyi és infrastrukturális feltételek A diagnosztikus munka tartalma A szakértői vizsgálat menete Az alkalmazott eszközök Szempontrendszer a látássérült gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokolljához Életciklus alapján A vizsgálat oka szerint A vizsgálat típusa szerint A diagnosztikus protokoll A komplex diagnosztikus folyamat jelenlegi gyakorlata A komplex diagnosztikus folyamat hiányosságai javaslatok Felhasznált és ajánlott irodalom Webográfia A látássérülés meghatározása, jellemzői és diagnosztizálása a nemzetközi gyakorlatban 1.

A látássérülés meghatározása A vakság meghatározása és a látássérült emberek megítélése az idők során változott. Ennek megoldására alakult ki először az Egyesült Államokban a legal blindness fogalma, amely fokozatosan elterjedt sok országban. A legal blindness a jogi értelemben vett vakság, vagyis annak meghatározása, hogy ki jogosult a vak embereket a jogszabályok szerint megillető kedvezményekre, juttatásokra.

CORN és ERIN, Ez a meghatározás a látásélesség csökkent értékét tekinti fő kritériumnak, vagyis azt az állapotot, amikor a vizsgált személy éleslátása az ép szem 1,0 értékéhez képest 0,3-es vagy az alatti értékű.

Kutatók Éjszakája 2020

A másik tényező, amit meghatározónak tekint, a látótér beszűkülése, vagyis amikor az egy pontból mozdulatlan szemmel belátható tér 90 fokhoz képest 20 foknál jobban beszűkül, létrejön a csőlátás állapota.

Az elmúlt években a látássérült személyek integritásának, az egyéni sajátosságok tiszteletben tartásának szemlélete erősödésével párhuzamosan a látássérülés definíciója is kritikai megközelítésbe került. A hagyományos definíció a vízus és a látótér problémáinak csak egy részét foglalja magába.

Nem különbözteti meg a távoli és a közeli vízust, miközben lehetséges, hogy a kettő közül egyik nagyon alacsony, a másik viszont a gyengénlátás határán felüli értéket ad. Emellett nem tekinti látássérüléssel diagnosztizált kutatási módszerek okozó problémának a látótér másfajta sérülését, így a centrális scotomát vagy a látótér területén elszórtan található, foltszerű látótérkieséseket.

Holott mindkettő olyan látászavart okoz, amely mellett bár a látótér egy relatív jó állapotban maradt pontján kinézve lehetséges akár egy jobb vízusérték mérése is egy vizsgálati helyzetben a mindennapos élethelyzetekben a látást a látótér közepén vagy elszórtan több helyen eltakaró folt súlyos és nehezen kezelhető problémákat okoz. A definíció másik hibája, hogy kihagyja a látássérülést okozó tényezők közül a vízuson és látótéren kívüli más funkciókat.

Ezek: a A kontrasztérzékenység A szakirodalom egyértelműen állítja, hogy a kontrasztérzékenység, vagyis az alacsony kontrasztú ingerek érzékelésének képessége a látás mindennapos használatában erősebb meghatározó tényező, mint a vízus.

Ez azt jelenti, hogy ha a kontrasztérzékenység gyenge, akkor hiába jó relatíve a vízus, a praktikus látás súlyosan sérül.

Vagyis az ilyen látású ember számára egy adott vizuális inger lehet akármilyen nagy méretű, ha nem különül el a háttértől, akkor látássérüléssel diagnosztizált kutatási módszerek számára nem érzékelhető.

Közlekedési helyzetekben ilyen a szürke aszfalton a járdaszegély vagy egy a járda felületével megegyező színű vagy tónusú oszlop, amely ezért nem tűnik elő a háttérből, így az illető nem fogja észrevenni.

9 látás százalékban látásélesség kutatási módszer

Ugyanez történik például egy piros mintás abroszon lévő piros bögre észlelésekor is. Mind a fényviszonyokhoz való alkalmazkodás problémái, mind a kontrasztérzékenység látássérüléssel diagnosztizált kutatási módszerek nem diffúz módon vagyis különböző élethelyzetekben nagyjából egyformán csökkenti a látásteljesítményt, hanem bizonyos feltételek közt az illető nagyon keveset vagy egyáltalán nem lát, ha pedig az adott tényező nem érvényesül, akkor nincs komoly gond a látása működésével.

Az eddig leírt látássérüléseknek különböző lesz a megélése a mindennapokban: a látásélesség vesztesége kiszámítható, de konstans módon gyenge minőségű képpel jár együtt, a másik két esetben kedvező körülmények, megfelelő fényviszonyok, kontrasztok közt egészen jól lát a személy, majd gyakran váratlanul az elvakulásig romolhat a funkcionális látás.

Ezekben az esetekben a látássérülés nem az optikai rendszerben van, hanem az ingerek értelmezésében, az agyi feldolgozás folyamatában.

kommunikációs készségek látássérülés ami 150% -os látást jelent

A gyógypedagógiai ellátás számára új ez a jelenség, így a fejlesztés és oktatás minden területén környezeti adaptációk, fejlesztési módszerek, személyi feltételek, eszközök stb. Egészen más mentalitást, más technikákat és stratégiák alkalmazását és a tanítás más módjait kívánja ez a terület. A látássérülés meghatározása, jellemzői és diagnosztizálása a nemzetközi gyakorlatban 3. A harmadik hiányzó elem a hagyományos definícióból egy olyan pszichikus működésen alapuló szubjektív tényező, amely két egyformának mérhető látású ember esetén kétféle látásfunkciót eredményez.

A funkcionalitás szempontjából ez döntő tényező lehet. A látásteljesítmény ugyanis bizonyos vizuális feladatok megoldásának képességét méri: vízustábláról betűk elolvasása, felvillanó fényjelekre gombnyomással reagálás a látássérüléssel diagnosztizált kutatási módszerek stb. Az azonban, hogy a látássérült személy látórendszerének működését a mindennapi nem látható a távlátásban milyen mértékben képes kihasználni, nagyon sok egyéni tényezőtől is függ.

Ezek sokféle kölcsönös egymásra hatásban határozzák meg, hogy a látássérült személy a látórendszerében számára adott látási funkciókkal mire képes a mindennapos feladatok közt, mennyire ügyes, rátermett, helyzetét hogyan éli meg derűsen és a látásproblémából adódó konfliktusokat rugalmasan kezeli-e, vagy magát szerencsétlennek és kisebb értékűnek gondolja, tétova és messze képességein aluli készségeket mutat.

  • Rövidlátás és torna
  • Kutatók Éjszakája

WHO consultation webográfia 7. Ez a definíció meghagyja a vízus és a látótér kritériumát, de megjelenik benne a funkcionalitás és a potencionálisan használni tudja kifejezésben a pozitív változás, a fejlődés lehetősége. A gyógypedagógia és a rehabilitáció gyakorlatában ennél a látást javító kenőcs megfogalmazású definíciók is születtek a közelmúltban, amelyek tisztán funkcionális megközelítésűek.

Erre egy példa: Látássérült személy az, aki látása miatt korlátozott az alábbi funkciók: információszerzés, mozgás és tájékozódás közlekedés, önellátás mindennapos tevékenységek, tanulás, munkába állás valamelyikének végzésében WALTHES, A csoporton belüli klasszifikációs rendszer A nemzetközi szakirodalomban az as évektől kezdve a látássérültek csoportját két alcsoportra osztják: a vakok és látássérüléssel diagnosztizált kutatási módszerek látási funkcióikban sérült, de valamilyen mértékű látással rendelkező személyek csoportjára.

A két kategória elnevezése angol nyelvterületen hagyományosan a blind vak és a látássérüléssel diagnosztizált kutatási módszerek sighted a magyar szóhasználatban: gyengénlátómajd az elmúlt 7 8 Más európai nyelvekben szintén létezik ez a két kifejezés: németül a két kategória elnevezése a blind és a sehschwach, a svédben a blind és a synsvag stb.

társadalmi problémák a szemészetben látásból történő memorizálás

Az elmúlt évtizedben határozott törekvések indultak a kategóriák finomítására. Vízus és látótér alapján meghatározott egy általa funkcionális pontnak functional score nevezett értéket, amely javaslata szerint a látás kiértékelésének és megítélésének meghatározója. Rendszerét nem teljes körűen mutatja be, de jól illusztrálja Bates módszer a látás szemüveg nélküli helyreállítására következő látássérüléssel diagnosztizált kutatási módszerek szereplő 2.

A látássérülés meghatározása, jellemzői és diagnosztizálása a nemzetközi gyakorlatban 2.

Súlyossági kategóriák Vízus Funkcionális képességek olvasás Tipikus olvasási sebesség Ép övezet 1,6 0,8 Tipikus fókusztávolság Ép látás hoz közeli Apró betűk olvasási képessége Tipikus olvasási sebesség Éphez közeli látás 0,6 0,3 Rövidebb fókusztávolság Nehézségek az apró betűk olvasásánál Mérsékelt látássérülés 0,25 0, Az olvasás tipikushoz közeli, kis törőerejű nagyítóval vagy nagyított szöveggel.

Gyengénlátás Súlyos látássérülés 0,1 0,05 Tipikusnál lassabb olvasás, erős nagyító eszközökkel. Nagyon súlyos látássérülés 0,04 0,02 Olvasás optikai eszközökkel lehetséges.

Rövid egységek elolvasása nagyítóval lehetséges, de látássérüléssel diagnosztizált kutatási módszerek olvasási módra szükség lehet.

gyenge látás szülés kialakult a távollátás

Vakság hoz közeli Teljeshez közeli látásveszteség 0,01 vagy kevesebb Síkírás olvasása nem lehetséges, Brailleírásra, hangos könyvekre vagy elektronikus olvasásra kell támaszkodni. A vizsgálatnak arra a kérdésre kell válaszolnia mind a négy területet illetően, hogy a gyermek vizuális megnyilvánulásaiban 1.

A gyermek egyes területeken tanúsított teljesítményét pontokkal értékeli, a normális vizuális technikák esetén 1, a gyengénlátó technikák esetén 2, a vak gyermekekre jellemző technikák esetén 3 pontot ad. Ilyen módon a vizsgálat eredménye 4 és 12 pont közötti értéket mutat, amelynek értékelését mutatja a 3.

A látássérülés meghatározása, jellemzői és diagnosztizálása a nemzetközi gyakorlatban A funkcionális értékelési rendszer előnyei A funkcionális értékelési rendszer előnye, hogy a funkcionális területeket külön-külön értékeli. A látássérülések sajátossága, hogy legtöbb esetben nem egységesen és nem egyformán rontják le a teljesítményt a különböző területeken.

VERCS - Hogyan segíthetsz egy vak embernek

A rövidlátó kisgyermek az éleslátást igénylő közeli feladatokban teljesíthet nagyon jól, de mozgása bizonytalan, nagyban támaszkodik a vak technikákra. Más típusú retinabetegség esetében történhet ennek éppen az ellenkezője: a gyermek ügyesen mozog és közlekedik ismeretlen környezetben is, de éleslátást igénylő feladatokat nem tud elvégezni.

A két gyermek ebben a rendszerben kaphatja ugyanazt a pontértéket, de a funkcionális területek szerinti pontokból rögtön kiderülnek erősségei és gyengeségei, ami a fejlesztés és alkalmazandó terápiák szempontjából fontosabb, mint önmagában látássérüléssel diagnosztizált kutatási módszerek kategória vagy a súlyosságra vonatkozó diffúz meghatározás Előfordulási gyakoriság A látássérült gyermekek egész csoportjának előfordulási gyakoriságával a szakirodalom kevéssé foglalkozik.

Gyakrabban kutatott és tárgyalt téma mind a nemzetközi, mind a haza szakirodalomban a látássérült csoporton belüli változás kétféle szempontból: a diagnózisok etiológia eloszlása életkori csoportonként, társuló fogyatékosságok aránya a teljes látássérült populáción belül.

A diagnózisok szerinti eloszlás és gyakoriság vonatkozásában a közlemények a szem betegségeivel szemben az agyi eredetű látássérülések gyakoriságának radikális növekedését hangsúlyozzák. A kutatás másik megállapítása, hogy a gyermekek kétharmadánál a látássérülésen kívül más fogyatékosság is fennállt. A nemzetközi diagnosztikus intézményrendszer Az angol nyelvterületről gyakorlatilag több mint 10 éve eltűnt a diagnosztika kifejezés, és helyébe az assessment felmérés került.

Ugyanakkor az assessment és evaluation felmérés értékelés kifejezések használata nem mindig egységes, ami az információhoz való hozzáférést is akadályozhatja.

Gyógypedagógus – Wikipédia

A kifejezésben tükröződő változás tartalmilag is felismerhető. Az áttekintett nemzetközi adatok azt jelzik, hogy a hangsúly a gyermek egyéni képességeiben fellelhető hiányok és minőségek megállapítása helyett áttevődött a hazai NAT-nak megfeleltethető dokumentumokban rögzített elvárások teljesítéséhez szükséges feltételek megteremtésének és a gyermek fejlődését biztosító szükségletek körének feltárására.

Ezek az intézmények városi Lengyelország, Szlovákiatartományi Németország vagy országos Írország, Románia, Horvátország hatáskörrel működnek. Előfordul, hogy az intézmény országosan egymaga látja el a feladatát Írország, Hollandiade többnyire ezek látáskezelés helyreállítási gyakorlata intézmények is szolgáltatók hálózatához kapcsolódva működnek.

Az intézmények többségét speciálisan a látássérülés megállapításának céljából hozták létre, de előfordul az egészségügy területébe ágyazott komplex diagnosztikus centrum is Írország. Minden felsorolt intézményben a vizsgálatra vonatkozóan ingyenes a szolgáltatás! A látássérülés meghatározása, jellemzői és diagnosztizálása a nemzetközi gyakorlatban A diagnosztikában közreműködő látássérüléssel diagnosztizált kutatási módszerek A felmérést, vizsgálatot végző szakemberek közül a legtöbb országban főállásban alkalmaznak pszichológust Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Németország, Románia, Szlovákia és olyan szakembert, akinek a végzettsége megfeleltethető a látássérülésre specializálódott gyógypedagógusénak Hollandia, Németország, Románia, Szlovákia.

Gyógypedagógus

Vannak olyan országok, ahol nem a látássérülésre specializálódott gyógypedagógiai tanárnak megfeleltethető végzettségű szakember vesz részt a vizsgálatban, hanem a látássérülés rehabilitációjára specializálódott szakember vagy funkcionális látásterapeuta Horvátország, Lengyelország, Németország.

Más országokban a multidiszciplináris teamet szükség szerint állítják fel Lengyelország, Németországa gyermek állapotának megfeleltetve egészítik ki további szakemberekkel. Írországban az egészségügyben foglalkoztatott szakemberek a team tagjai. Hollandiában és Horvátországban szociális munkást, Szlovákiában utazótanárt is alkalmaznak.

További a témáról