Szemészeti gyűjtemények,

Full text search Imre József orvosdoktor, I. Sándor gymnasiumi igazgató s Dávidházy Petronella fia, szül. Hódmező-Vásárhelyen; középiskolai tanulmányait Debreczenben az ev. Ugyanez év őszén Schulek Vilmos szemorvos-tanár mellett tanársegédi állást foglalt el; orvos- és sebész-doktorrá, a szemészet és szülészet mesterévé avattatott fel.

a rövidlátás testmozgással javítja a látást

Az Ugyanazon évben a város főispánja tiszteletbeli főorvossá nevezte ki, ben pedig a budapesti kir. Szemorvosi hírneve megalapulván, egyelőre saját költségén tartott fenn vidéki betegek számára egy kis szállást, majd a község állított a közkórházban egy szemészeti osztályt; ben a község állami segélylyel alapított egy külön önálló szemkórházat 30 ágygyal.

  • Schulek Vilmos Szemészeti Könyvtár | Szemészeti Klinika
  • Látás ül le milyen vitaminokat
  • Imre József | Magyar írók élete és munkái – Szinnyei József | Reference Library
  • Imre József szemész professzor Szemészeti gyűjtemények A családi vállalkozásként indult Abért Optika már ben megelőzte korát, hisz a kapunyitással egy időben elsőként vezették be a komputeres szemvizsgálat módszerét Szombathelyen.
  • Hogyan lehet helyreállítani a 17 éves látást
  • Automatikus képzés a látáshoz

Utóbbi években, a trachomás szembetegek nagyon elszaporodván, e betegség ügyével kiválóan foglalkozott ban a budapesti kir. Czikkei s értekezései a Sárospataki Füzetekben Péczely József élete és hatásaa Budapesti Szemlében A choleráról, Szemészeti gyűjtemények öröklés élettani, s társadalmi fontossága, Az élet fogalma, Az állam teendői az iszákosság ellen, Az ifjuság testi nevelése az iskolában és könyvismertetésekaz Orvosi Hetilapnak Szemészet cz.

Szemészeti gyűjtemények. Szemészeti - Plakátok, Poszterek, Vászonképek, Festmények

Egy adat a lencse és üvegtest összefüggésének ismeretéhez, Szemhéjorbáncznak exophthalmussal párosult esete, Öv scotoma gyógyult esete, Nyúl-köthártya átültetése symblepharon gyógyítására, A szemkóroda hályogműtétei az —75 évben, Nyirkedénytágulatok a szemgolyó kötőhártyában, szemészeti gyűjtemények Kórházi hályogműtétek az — Közlések szemészeti gyűjtemények vidéki gyakorlatból: I.

Szemhéji císták. A szemészeti gyűjtemények bőváladékú szembajoknál, Észrevételek a Ragona-Scina-féle tükörcontrastról, Csontnövedékek az orbitában, Adatok a szivárványhártya kórtanához, A műtétek utáni hyphaemáról, Közlemények a hódmező-vásárhelyi városi kórház szemészeti osztályáról: I.

A szemészeti osztály eddigi, — Az osztály munkássága az Kötőhártyai pemphigus esete, Az osztály betegforgalma ben: A blennorhoea conj.

  1. Szemészeti gyűjtemények Tartalom Cimkefelhő Szemészeti gyűjtemények Szemészeti gyűjtemények kiállítás a Hegyvidék egykori egészségügyi múltját mutatja be különböző kórházain, klinikáin, szanatóriumain szemészeti gyűjtemények a további egészségügyi intézményein keresztül.
  2. Szemészeti gyűjtemények, Hogyan lehet megnyitni az alternatív jövőképet
  3. Gyenge myopia

Kimutatás hályogkivétel eredményéről, Az üvegtestben szabadon mozgó test keletkezéséhez, Ophtalmoplegia mint a gümős agyburoklob előjele, A szem-visszerek thrombosisa, A szempilla lágy fekélye, A glycerines szemcseppek használatáról és könyvismertetések a szemészet régibb évfolyamaibanAz Orvosi Hetilapnak Közegészségügy és törvényszéki Orvostan cz. Kimutatás a szemkóroda — Kimutatás az — Néhány szó az iskolai szemészeti gyűjtemények ügyébena Klinische Monatsblätter für Augenheilkundeban Ein Fall von Ringscotom bei chorio-retinitis specificaa Közegészségügyi Lapokban A szembetegek sorsa hazánkbana Wiener medizinische Wochenschriftben Kimutatás a szemkórodai betegforgalomról az — Wochenschriftben Behandlung der Blutergüsse in der vorderen Kammera Természettudományi Közlönyben A hibás szinlátásróla Centralblatt für praktische Augenheilkundeban Lap szemészeti gyűjtemények mellékletében Az iskolai hygiene a berlini kiállításonaz országos orvosi és egészségügyi congressus Tárgyalásaiban Az iskolák egészségügyi kellékeia tiszántuli ev.

Schulek Vilmos Szemészeti Könyvtár

Tanáregylet Évkönyvében Az szemészeti gyűjtemények az iskolábanaz Egészségben Az iskola hatása a tanulók egészségére és könyvismertetések a Zeitschrift für Schulgesundheitspflegeben. Munkái: Az általános betegségeknek és az egyes szervek bajainak viszonya a látó szerv változásaihoz és betegségeihez.

látási kockázati tényezők

Förster r. Bpest, Népszerű egészségtan.

látáskorrekció hyperopia

Erismann Frigyes könyvének eredeti II. Az eredetivel összehasonlította Fodor József. A természettudom.

Imre József

A 'szemtükör és diagnostikai használata. Dimmer F. A trachomások meggyógyítása. Előadás a budapesti kir.

szemvizsgálati levél p

Klinikai Füzetek III. Kimutatás a hódmezővásárhelyi városi szemkórház 3 első évi Hódmező-Vásárhely, Kéziratban: Az iskola és a tanulók egészségtana. Mintegy 25 nyomtatott ív. Kiszlingstein Könyvészete. Budapesti Közlöny

szimulátorok az online látás javításához

További a témáról